Now showing items 1-15 of 15

 • Areál pro chov koní 

  Floriánová, Jitka
  Tématem projektu je návrh novostavby centra pro chov a výcvik sportovních koní v lokalitě obce Lipůvka v Jihomoravském kraji. Pozemek se nachází mimo zástavbu obce. Tvary budov a jejich dispozice vznikaly postupně. První ...
 • Bydlení s prvky romské kultury 

  Vyhlídalová, Lucie
  Projekt bydlení s prvky romské kultury se nachází v Brně, městské části Maloměřice. Jedná se o nízkopodlažní řadovou zástavbu, která je řešena jako sociální bydlení. Návrh vychází z mentality romského etnika a jejich ...
 • Dětská léčebna Ostrov u Macochy 

  Sochorová, Jana
  Tématem diplomové práce bylo zpracovat architektonickou studii léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy. Léčebna poskytuje odbornou péči dětem a mladistvým s nemocemi dýchacího ústrojí, astmatem ale také kožními ...
 • Léčebna se speleoterapií Ostrov u Macochy 

  Hendrych, Pavel
  Diplomová práce řeší návrh nového objektu dětské léčebny se speleoterapií, který je situovan u Císařské jeskyně v obci Ostrov u Macochy. Řešené území se nachází v těsné blízkosti zmiňované jeskyn v exponovaném přírodním ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Effenbergerová, Petra
  Cílem této práce je zhotovení projektové dokumentace stavební části k provedení novostavby nadstandardního domu v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektovaná stavba je samostatně stojící ...
 • Novostavba bytového domu 

  Rozlílek, Patrik
  Projektová dokumentace pro samostatně stojící novostavbu bytového domu s plochou střechou, která se skládá ze čtyř podlaží. V nadzemních podlažích je rozmístěno 12 bytů různých velikostí. Suterén slouží jako technické ...
 • Polyfunkční dům v Brně Líšni 

  Peštálová, Lucie
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v okrajové části „staré“ Líšně v Brně a v návaznosti na panelovou zástavbu obytných domů z 80. let minulého století (tzv. „nové“ Líšně). Návrh vychází ...
 • Rodinný dům Březolupy 

  Jurák, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby rodinného domu s provozovnou v podobě rehabilitační ordinace v Březolupech. Jedná se o samostatně stojící objekt. Budova rodinného domu ...
 • Rodinný dům s ateliérem 

  Chrástová, Lenka
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s ateliérem v Bohdalci. Cílem práce je vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu pro celoroční obývání. Objekt ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Stuchlík, Jan
  Projekt řeší novostavbu rodinného domu s projekční kanceláří. Objekt je jednopodlažní s obytným podkrovím a je nepodsklepený. První nadzemní podlaží je řešeno jako zcela obytné s garáží pro dvě auta. V podkroví se nachází ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Ištoková, Petra
  V bakalářské práci je řešena novostavba samostatně stojícího rodinného domu s provozovnou ze stavebního zdícího systému Supertherm. Objekt se bude nacházet v obci Zastávka, okres Brno – venkov. Dům je řešen jako třípodlažní ...
 • Rodinný dům v Chrudimi 

  Schmidt, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu. Navržený dům se nachází na okraji města Chrudim. Je určený pro čtyř až pětičlennou rodinu. Jedná se o samostatně stojící, nepodsklepený ...
 • Sportovně relaxační centrum v Havlíčkově Brodě 

  Bočková, Veronika
  Diplomová práce řeší projekt sportovně relaxačního centra v Havlíčkově Brodě v ulici Ledečská na parcelách č. 561/1 a 664/17, které jsou mírně svažité. Objekt je nepodsklepený se 2 nadzemními podlažími. Obvodové nosné stěny ...
 • Stavebně technologická etapa obvodového pláště základní školy ve Slažanech 

  Kozla, Dávid
  Táto bakalářská práce řeší stavebně technologickou etapu obvodového pláště základné školy ve Slažanech. Konkrétně se zabývá opláštěním dřevěné nadstavby 3. NP budovy základní školy a dodatečným zateplením stávajících ...
 • Technologická etapa opláštění halového objektu společnosti SONNENTOR 

  Trochta, Ondřej
  Práce se zabývá technologickou etapou opláštění budovy. Specifikuje technologické předpisy na 3 druhy opláštění. Prvním typem jsou sendvičové panely KINGSPAN, druhým typem je dřevěný obklad na sendvičových panelech a třetím ...