Now showing items 1-4 of 4

 • Rodinný dům u farmy 

  Vondráková, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu u farmy na úrovni dokumentace pro stavební povolení stavby. Rodinný dům bude situován v kraji Vysočina, obci Luka nad Jihlavou - Svatoslav, katastrálním ...
 • Smuteční síň v Jevišovce - hrubá vrchní stavba 

  Štěrba, Martin
  Cílem této bakalářské práce je řešení technologické etapy hrubé vrchní stavby smuteční síně v obci Jevišovka. Obsahem práce je technická zpráva technologické etapy hrubé vrchní stavby, řešení dopravních tras a jejich ...
 • Technologická etapa hrubé vrchní stavby lisovny Jaroslavice 

  Janeček, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním a technologickým řešením pro realizaci hrubé vrchní stavby lisovny v Jaroslavicích. Obsahem práce je průvodní zpráva a souhrnná technická zpráva objektu, situace stavby a řešení ...
 • Vliv stavebních detailů na cenu díla 

  Vondálová, Ludmila
  Tato bakalářská práce se zabývá vlivem výběru materiálů stropu na celkovou cenu stropní konstrukce. V teoretické části jsou obecně definovány stropní konstrukce, jejich požadavky, druhy stropů dle materiálu a dále základy ...