Now showing items 1-20 of 29

 • Bytový dům 

  Slepánek, Mojmír
  V mé bakalářské práci řeším návrh novostavby bytového domu v Boskovicích v ulici Lipová na parcele 4415/146. Celková výměra pozemku je 1097 m2. Bytový dům má 3 nadzemní podlaží a suterén. Svislé konstrukce v suterénu jsou ...
 • Bytový dům, Vsetín 

  Chroustová, Eliška
  Diplomová práce řeší návrh bytového domu ve Vsetíně. Jedná se o čtyřpodlažní nepodsklepený objekt. Má tvar obdélníku s celkovými rozměry 30,72 x 17,42 m. Bytový dům je navržen z keramických tvárnic Porotherm 30 AKU SYM, ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Koňaříková, Lucie
  Obsahem mé diplomové práce je řešení domu s pečovatelskou službou na Hovězí. Jedná se o třípodlažní nepodsklepený objekt, ve tvaru obdelníku o rozměrech 36,045 x 16,295m. Konstrukční systém je zděny, z akustických cihel ...
 • Jazyková škola a mateřská anglická škola v Horních Heršpicích 

  Vlček, Petr
  Tématem diplomové práce je projekt školního zařízení, přesněji jazykové školy a mateřské anglické školy. Jedná se novostavbu navrženou na rovinné parcele č. 873/21 v k.ú. Horní Heršpice, v okrajové části města Brna. Jazyková ...
 • Klinika celostní medicíny 

  Havlíček, Vilém
  Diplomová práce „Klinika celostní medicíny“ je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je navržený na parcele č.170/1 v Kladrubech u Vlašimi (okres Benešov). Jedná se o třípodlažní objekt. Svislý konstrukční ...
 • Mateřská škola 

  Janů, Kateřina
  Diplomová práce řeší projekt mateřské školy ve mírném terénu. Mateřská škola je umístěna na pozemku parcelního čísla 1475 v obci Jezeřany- Maršovice. Stavba má dvě nadzemní podlaží. Mateřská škola je určena pro 60 dětí a ...
 • Mateřská škola v Zubří 

  Vaněk, Pavel
  Diplomová práce „Mateřská škola v Zubří“ je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provádění stavby. Mateřská škola je navržena pro 50 dětí, součástí objektu je i rozlehlá zahrada. Jedná se o samostatně stojící ...
 • Mateřská škola, Brno - Tuřany 

  Kleinová, Eva
  Předmětem této práce je návrh novostavby mateřské školy ve formě projektové dokumentace k provedení stavby v městské části Brno - Tuřany. Jedná se o nepodsklepený, samostatně stojící, jednopodlažní objekt. Mateřská škola ...
 • Modernizace zemědělského objektu 

  Seifert, Jan
  Projekt řeší modernizaci zemědělského objektu vedoucí ke změně v užívání stavby. Snahou bylo využití stávajícího chátrajícího oreálu a vytvoření pracovních míst v dané lokalitě. Objekt se nachází na parcele p.č. 212 na ...
 • Nízkoenergetický rodinný dům 

  Nečesaný, Jiří
  Řešení bakalářské práce je nízkoenergetický rodinný dům v obci Lužice s přístřeškem pro auto. Nízkoenergetický rodinný dům je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží asuterén. Je ...
 • Nízkopodlažní bytový dům 

  Ocelík, Tomáš
  Práce řeší návrh jednoduchého nízkopodlažního bytového domu. Zvolený pozemek, na němž má objekt stát, se nachází v obci Velký Újezd poblíž města Olomouce v Olomouckém kraji. Stavba je navržena jako nepodsklepený bytový dům ...
 • Plavecký areál v Přelouči 

  Šubrtová, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem plaveckého areálu v Přelouči. Jedná se o částečně podsklepený dvoupodlažní objekt. Část objektu je zastřešena plochou střechou a hala plaveckého bazénu je zastřešena soustavou dřevěných ...
 • Polyfunkční budova 

  Kosová, Karolína
  Předmětem mé diplomové práce je návrh novostavby polyfunkční budovy v Košeticích. Budova spojuje funkci administrativního zázemí lesní správy, výukového zážitkového centra určeného pro děti a mládež od 10 do 20 let s ...
 • Rodinný dům 

  Michna, Martin
  Tato bakalářská práce je zpracována na téma „Rodinný dům“. Jsou vypracovány části A, B, C, D.1.1 a D.1.3 a přílohy č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. Rodinný dům je ...
 • Rodinný dům 

  Štipčák, Martin
  Řešení bakalářské práce je rodinný dům v obci Vlkoš se samostatně stojící garáží. Rodinný dům je určen k trvalému bydlení pro čtyřčlennou rodinu. Stavba má dvě nadzemní podlaží a suterén. Je navržen z keramického systému ...
 • Rodinný dům s projekční kanceláří 

  Slechan, Ondřej
  Předmětem bakalářské práce je návrh a vypracování projektové dokumentace rodinného domu s projekční kanceláří ve městě Boskovice. Objekt je umístěn v klidné lokalitě na konci zástavby v mírně svažitém terénu v souladu s ...
 • Rodinný dům s provozovnou 

  Chadima, Zdeněk
  Bakalářská práce řeší projektovou dokumentaci pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou ve Skutči. Provozovnou je fotoateliér s grafickým studiem. Dům je určen pro 4 až 5 člennou rodinu a má tři podlaží. Podzemní ...
 • Rodinný dům s provozovnou v Příbrami 

  Bučilová, Iveta
  Bakalářská práce se zabývá projektovou dokumentací rodinného domu na okraji města Příbram. Jedná se o rodinný dům navržen pro 4-5 osob s přiléhající provozovnou, konkrétně s dietologickou poradnou. Objekt má dvě nadzemní ...
 • Rodinný dům s vitrážovým studiem 

  Ruszová, Veronika
  Bakalářská práce na téma Rodinný dům s provozovnou je řešena jako novostavba nepodsklepeného rodinného domu se dvěma nadzemními podlažími a samostatně stojícího objektu provozovny vitrážového studia. Objekty bude založeny ...
 • Sidlo stavební firmy 

  Malý, Jiří
  Diplomová práce zpracovává projektovou dokumentaci pro objekt sídla stavební firmy. Budova je rozdělena na administrativu a drobnou výrobu. V budově se nachází vstupní hala s recepcí, kanceláře, zasedací místnost, zázemí ...