Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh projektu pro rozvoj firmy 

    Matušková, Lucie
    Bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu rozvoje výrobní firmy s efektivním využitím dřevěného odpadu ve městě Znojmě, a to přímo ve společnosti Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo. Návrh reaguje na současnou ekonomickou ...
  • Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby 

    Příkazský, Petr
    Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., využívající nalezení podnikatelské příležitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. ...