Now showing items 1-12 of 12

 • Bytový dům 

  Olžbut, Peter
  Diplomová práce - Bytový dům - zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů a norem. Jedná se o novostavbu bytového domu. Je navržena zděná budova se suterénem a třemi nadzemními podlažími. Střecha je ...
 • Nadstandardní rodinný dům 

  Prokop, Radek
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu stavební části dokumentace pro provádění stavby , jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Jedná se o ...
 • Polyfunkční dům Hlinky 

  Jarmerová, Eliška
  Předmětem této bakalářské práce je návrh polyfunkčního domu v Brně – Pisárkách. Jedná se o stavbu v proluce na ulici Hlinky. Parcela je umístěna na úpatí Žlutého kopce v blízkosti areálu brněnského výstaviště. V jižní části ...
 • Polyfunkční dům v Brně Líšni 

  Peštálová, Lucie
  Předmětem zadání bakalářské práce je řešení novostavby polyfunkčního domu v okrajové části „staré“ Líšně v Brně a v návaznosti na panelovou zástavbu obytných domů z 80. let minulého století (tzv. „nové“ Líšně). Návrh vychází ...
 • Rodinný dům - Újezd u Tišnova 

  Skřek, Daniel
  Předmětem bakalářské práce je novostavba rodinného domu s provozovnou autoservisu pro osobní automobily. Dům je navržen jako jednopodlažní, podsklepený s plochou střechou. Dispoziční uspořádání 3+KK odpovídá návrhu pro 4 ...
 • Rodinný dům Červený kopec 

  Salagová, Lucia
  Předmětem bakalářské práce je návrh a zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby rodinného domu s provozovnou. Objekt je navržen na svažitém pozemku na ulici Kejbaly v katastrálním území města Brna. První podlaží ...
 • Rodinný dům se zázemím pro cyklisty 

  Klemeš, Tomáš
  Obsahem projektu je dvoupodlažní rodinný dům umístěný ve svahu. První nadzemní podlaží je řešeno jako bytová jednotka s vlastním vstupem, která je propojena dvouramenným schodištěm se suterénní částí. V suterénní části se ...
 • Rodinný dům v Chrudimi 

  Doležal, Filip
  Bakalářská práce se zabývá projektem rodinného domu osazeného do svažitého terénu. Práce odpovídá rozsahu dokumentace pro provádění stavby, jež dále určuje rozdělení do jednotlivých celků. Navržený dům je netradiční především ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Luštický, Jan
  V projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby rodinného domu na úrovni dokumentace pro provedeni stavby. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Zastavěna plocha objektu je 213,9 m2. Zastřešení je navrženo ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Dvořák, Jakub
  Bakalářská práce zpracovává řešení rodinného domu vetknutého do svahu v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. Práce je dělena dle aktuálně platných dotčených zákonů, norem a vyhlášek. Navržený rodinný dům je netradiční ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Chrbolková, Erika
  Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o rodinný dům, který se bude nacházet ve stávající zástavbě v okrajové části obce Sobíňov. Objekt je navržen jako jednopodlažní, ...
 • Rodinný dům ve svahu 

  Tměj, Václav
  Předmětem bakalářské práce je projektová dokumentace rodinného domu pro provedení stavby. Dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu. Rodinný dům je umístěn ve svahu. Objekt je částečně podsklepený s jedním nadzemím podlažím. ...