Now showing items 1-6 of 6

 • HARDI dMRI Imaging Of Cervical Spinal Cord 

  Zimolka, Jakub; Piskořová, Zuzana; Svátková, Alena; Bednařík, Petr; Horák, Tomáš; Hok, Pavel (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Our work established an automatic pipeline of cervical spinal cord high angular resolution diffusion imaging (HARDI) data. Our pipeline that projects the diffusion results into high-resolution anatomical space utilizes ...
 • Multi-tensorové zobrazování detailu míchy z dMRI dat s vysokým úhlovým rozlišením 

  Zimolka, Jakub
  Cílem této diplomové práce bylo vytvořit ucelený proces zpracování unikátních HARDI dMRI dat cervikálního míšního kanálu společně s T2-váženými anatomickými snímky ve vysokém rozlišení. V rešerši je věnována pozornost ...
 • Simulace syntetických difuzních tensorových dat 

  Labudová, Kristýna
  Tato práce se zabývá různými přístupy k zobrazování míry difuze pomocí magnetické rezonance. Jednotlivé přístupy jsou zde přiblíženy a vzájemně srovnány. Gaussovský model pro odhad difuzního profilu je rozebrán podrobně i ...
 • Simulace syntetických difúzních MRI dat na základě Brownova pohybu 

  Valla, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje dMRI (zobrazování pomocí difuzně vážené magnetické rezonance), a jeho závislosti na difusi v prostředí mozku. Popisuje možnosti převodu získaných signálů do obrazu a jejich vlastnosti, výhody ...
 • Simulations of synthetic diffusion MRI data based on Brownian motion 

  Valla, R. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This study deals with the problem of bending and kissing fibers of axonal bundles in brain white matter. It describes new simulator of diffusion-weighted MRI (dMRI) data which is able to generate it based on random walk ...
 • Traktografie axonálních svazků založená na multi-tensorových modelech 

  Piskořová, Zuzana
  Cílem semestrální práce je návrh trasovacího algoritmu, který zohledňuje mikrostrukturní vlastnosti nervové tkáně. K této problematice je sepsána rešerše obsahující úvod do problematiky. Je zde popsán jev difuze, princip ...