Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza specifik zdanění příspěvkových organizací 

  Korvasová, Pavlína
  Bakalářská práce se zabývá problémem zdanění příspěvkových organizací. Obsahuje charakteristiku těchto organizací a popis jejich účetních a daňových povinností se zaměřením na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané ...
 • Daňová optimalizace v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku 

  Kyselková, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na daňovou optimalizaci v kontextu pořizování dlouhodobého hmotného majetku u vybraných podnikatelských subjektů. V analytické části jsou představeny obchodní společnosti a uvedeny jednotlivé ...
 • Daňová optimalizace ve vybraném podnikatelském subjektu 

  Kuchyňková, Hana
  Daňová optimalizace je legální cesta, jak snížit daňovou povinnost bez porušení zákona. Česká legislativa umožňuje několik způsobů, jak legálně redukovat příjmy a tím zároveň i daň z příjmu fyzických a právnických osob. ...
 • Daňové dopady přeměn obchodních společností 

  Plevová, Martina
  Tato diplomová práce je zaměřena na přeměny obchodních společností, které jsou zakotveny v zákoně č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev. Teoretická část se věnuje jak jednotlivým přeměnám obchodních ...
 • Komparace daně z příjmů právnických osob v rámci vybraných zemích EU 

  Hřebíčková, Jana
  V této bakalářské práci představíme českou společnost, která se zabývá finančním modelováním a poradenstvím a plánuje rozšíření svých služeb. Zhodnotíme, zda je výhodnější hledat nové kapacity v České republice, nebo ...
 • Možné dopady zavedení společného konsolidovaného základu daně na podniky 

  Janů, Eva
  V práci jsou analyzovány důvody a možná řešení sjednocení základu daně z přijmu v Evropské unii. Porovnává také teoretická východiska zavedení jednotného základu daně a pomocí dotazníkového šetření vyhodnocuje názor podniků ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve společnosti Varitex, s.r.o. 

  Skoumalová, Gabriela
  Tato práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob a její optimalizaci ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve vybrané obchodní společnosti 

  Brothánková, Eliška
  Diplomová práce se zabývá analýzou optimalizace daně z příjmů právnických osob, konkrétně společnosti s ručením omezeným, s využitím dostupných prostředků dle platné právní úpravy. Práce je zaměřena především na legální ...
 • Optimalizace odvodových povinností vlastníků společností-fyzických osob 

  Hamplová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá daňovou optimalizací odvodových povinností společníků, jednatelů společnosti s ručením omezeným. Vychází z pravidel určených obchodním zákonem a zákoníkem práce. Praktická část obsahuje analýzu ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Bibrová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmu, konkrétně návrhem snížení daně u konkrétní právnické osoby dle platných právních předpisů. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části se zaobírá ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Lukschanderlová, Petra
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob. Jejím cílem je přiblížit význam daňových pojmů a daňovou optimalizací docílit co nejnižší daňové povinnosti u konkrétní právnické osoby. Následně ...
 • Optimalizace zdanění právnické osoby 

  Teplá, Alena
  Bakalářská práce se věnuje problematice daně z příjmů právnických osob. Daňová optimalizace je legální cesta, která umožňuje snížit daňovou povinnost ekonomických subjektů. Existuje několik způsobů, jak tuto zátěž snížit ...
 • Optimalizace zdanění vybrané právnické osoby 

  Měcháčková, Zuzana
  Cílem bakalářské práce je navrhnout postupy jak optimalizovat daňovou povinnost u právnické osoby, zabývající se zemědělskou činností, v období 2009 - 2011, objasnit pojem daňového zatížení, s ohledem na změny v daňových ...
 • Porovnání daňových systémů České a Slovenské republiky se zaměřením na zdaňování příjmů právnických osob 

  Fratriková, Denisa
  V bakalářské práci jsou porovnány daňové systémy Slovenské a České republiky se zaměřením na daň z příjmů právnických osob. Tato práce rovněž obsahuje ukázky dopadu daňových zákonů na konkrétní typy daňových subjektů a ...
 • Přijímání zaměstnanců do pracovního poměru a související povinnosti zaměstnavatele 

  Kunášková, Irena
  Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovního práva, a to konkrétně přijímáním zaměstnanců do pracovního poměru. Poskytuje přehled povinností zaměstnavatele souvisejících se zaměstnáváním nových zaměstnanců a analyzuje ...
 • Účetní a daňové aspekty řízení územních samosprávných celků 

  Kupková, Petra
  Diplomová práce se zabývá účetní a daňovou problematikou územních samosprávných celků, za účelem vytvoření metodických postupů a pokynů, na základě praktického příkladu ve vybrané obci. Územní samosprávný celek je představen ...
 • Volba druhu obchodní společnosti pro podnikající fyzickou osobu 

  Přikrylová, Šárka
  Bakalářská práce se zabývá srovnáním podnikání fyzické osoby a podnikání právnické osoby, a to z hlediska celkových ročních odvodů státu. Dále hodnotí ostatní aspekty, které mohou ovlivňovat volbu jednotlivých právních ...
 • Využití fuzzy logiky pro hodnocení investičních rizik 

  Hřebíčková, Jana
  Diplomová práce se zabývá vytvořením a aplikací modelu s využitím fuzzy logiky. Tento model je využit pro podporu rozhodování vybrané české společnosti, která má v plánu investovat do zahraničí a založit zde novou dceřinou ...
 • Zdanění příjmů stálé provozovny slovenského daňového rezidenta v České republice 

  Chvátalová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá zdaňováním příjmů stálé provozovny slovenského daňového rezidenta v České republice. Na základě analyzování českých účetních a daňových předpisů jsou vymezeny povinnosti týkající se stálé provozovny. ...