Now showing items 1-12 of 12

 • Daňové zatížení podnikání ve stavebnictví 

  Holcmanová, Zdena
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku společnosti. Porovnává různé způsoby pořízení majetku, především úvěr a finanční leasing, a sleduje jejich daňové aspekty. ...
 • Daňově uznatelné náklady vybrané společnosti z pohledu daňové kontroly 

  Paulová, Alžběta
  Tato práce je rozdělena do čtyř částí, ve kterých se zabývá daňově uznatelnými náklady vybrané společnosti z pohledu daňové kontroly. Postupně je popsána samotná daňová kontrola a vybrané oblasti daňově uznatelných nákladů ...
 • Harmonizace zdaňování korporací v EU 

  Skalická, Hana
  Po vstupu do Evropske Unie problematika dani dostala a stale dostava zcela novy raz. Vytvari se tak uplne jine pravni prostredi, a to nejen v Ceske republice, ale i v Evropske unii samotne, kde az doposud byly harmonizovany ...
 • Ovlivnění základu daně pořízením dopravního prostředku 

  Urbanová, Ivana
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku různých způsobů financování dlouhodobého majetku. Dále také sleduje ovlivnění základu daně při pořízení tohoto majetku úvěrem a leasingem. Obsahuje také daňovou uznatelnost ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Abrahámková, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení nového vozidla a jeho vlivu na základ daně. Analyzuje a porovnává různé způsoby financování, jmenovitě pořízení v hotovosti, na úvěr a leasing, sleduje ...
 • OVLIVNĚNÍ ZÁKLADU DANĚ RŮZNÝMI ZPŮSOBY POŘÍZENÍ MAJETKU 

  Drahotušská, Vendula
  Bakalářská práce se zabývá různými způsoby pořízení dlouhodobého majetku – nového osobního automobilu. Zkoumá, jak pořízení dlouhodobého majetku ovlivní výši základu daně, pokud bude pořízen z vlastních prostředků, pomocí ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Brabencová, Veronika
  Tato Bakalářská práce se zabývá výběrem ideálního způsobu financování pořízení nového CNC obráběcího stroje pro společnost BHB Dědová s.r.o. Porovnává různé způsoby pořízení tohoto majetku, především na úvěr a leasing a ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Šanderová, Hana
  Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost INKA Interiér, s.r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Bulvová, Tereza
  Tato bakalářská práce se zabývá výběrem vhodného způsobu financování pořízení dlouhodobého majetku pro společnost. Tyto možnosti práce analyzuje, porovnává a sleduje jejich daňové aspekty. Hledá variantu, která představuje ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Prosserová, Kateřina
  Bakalářská práce se zaměřuje na výběr pro firmu nejlepšího způsobu financování pořízení nového dlouhodobého majetku a jeho vliv na základ daně. Srovnává různé způsoby pořízení majetku do společnosti. V bakalářské práci je ...
 • Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku 

  Šebestová, Hana
  Tato bakalářská práce řeší vhodné financování nového automobilu pro společnost Gemya, spol. s r.o. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, především pomocí leasingu a úvěru. Obsahuje také daňové ...
 • Ovlivnění základu daně způsobem pořízení dopravního prostředku 

  Kalábová, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou vhodného financování nového automobilu pro Radka Pelikána, fyzickou osobu podnikající na živnostenské oprávnění. Sleduje ovlivnění základu daně při různých formách financování, ...