Now showing items 1-2 of 2

  • Matematické modely lineárních oscilátorů 

    Lovas, David
    Tato bakalářská práce pojednává o matematických modelech lineárních mechanických oscilátorů, které představují jednu ze základních aplikací obyčejných diferenciálních rovnic. Jsou zde vysvětleny harmonické oscilátory, ...
  • Vzájemná interakce tlakových pulsací a kmitání nepřímé trubice 

    Hrazdíra, Zdeněk
    Tato práce se zabývá matematickým modelováním multifyzikálního problému vzájemné interakce kmitající trubice a kapaliny ve 2D oblasti. Nejprve jsou odvozeny příslušné fyzikální parciální diferenciální rovnice zvlášť pro ...