Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh strategického rozvoje společnosti působící v oblasti tanečního umění 

    Babáková, Andrea
    Diplomová práce je zaměřena na návrh potenciálního směru dalšího rozvoje podniku působícího v oblasti tanečního umění a tanečního sportu. Teoretická část se zabývá problematikou rozvoje a růstu společnosti a procesem ...
  • Podnikatelský plán založení tanečního studia 

    Šmahelová, Nina
    Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení tanečního studia. Je rozdělena do tří částí. První, teoretická část, vymezuje základní pojmy, které je nutné znát pro celkové pochopení daného ...