Now showing items 1-20 of 23

 • Chemical Sensor Platform for Non-Invasive Monitoring of Activity and Dehydration 

  Solovei, Dmitry; Žák, Jaromír; Majzlíková, Petra; Sedláček, Jiří; Hubálek, Jaromír (MDPI, 2015-01-14)
  A non-invasive solution for monitoring of the activity and dehydration of organisms is proposed in the work. For this purpose, a wireless standalone chemical sensor platform using two separate measurement techniques has ...
 • Digitální paměťový osciloskop 

  Piši, Daniel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací digitálního paměťového osciloskopu připojitelného k PC přes sběrnici USB. Prezentovaný měřicí přístroj si klade za cíl vyplnit mezeru mezi amatérskými konstrukcemi a ...
 • Driver Behaviour Modeling with Vehicle Driving Simulator 

  Michalík, David; Mihálik, Ondrej; Jirgl, Miroslav; Fiedler, Petr (2019-10-29)
  This paper describes the creation of a vehicle driving simulator that collects and implements data acquired from a driver's inputs. These data are stored for future analysis of the driver and his style of driving. The paper ...
 • Elektronická jednotka pro sběr dat jizdni dynamiky vozidla 

  Machač, Jakub
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku návrhu a konstrukce elektronické jednotky pro sběr dat jízdní dynamiky vozidla. Zabývá se však nejen návrhem, ale i testováním a srovnáním s podobnými jednotkami běžně ...
 • Forenzní analýza komunikačních nástrojů 

  Lipovský, Tomáš
  Tato práce se zabývá technikami a postupy forenzní analýzy se zaměřením na internetovou komunikaci. Součástí práce je porovnání existujících aplikací pro forenzní analýzu komunikačních nástrojů, návrh a implementace vlastní ...
 • Forenzní analýza v operačních systémech Windows 

  Manda, David
  Tato práce je zaměřena na digitální forenzní analýzu v operačním systému Windows. Cílem této práce je poskytnout náhled do technik a postupů forenzní analýzy. Jsou zde popsány dostupné nástroje používané při forenzní ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Homzová, Michaela
  Tato práce se zabývá návrhem databázového systému pro skladování výsledků měření a testování vyrobených jednotek ze stanic, které tvoří součást výrobní linky.
 • Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu 

  Bobák, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační ...
 • Metody dolování relevantních dat z prostředí webu s využitím sociálních sítí 

  Smolík, Jakub
  Tato práce se zabývá řešením problémů spojených s hledáním relevantních informací v prostředí internetu. V textu představujeme možné východisko ve formě aplikace, která bude umožňovat s využitím automatizovaného zpracování ...
 • Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů 

  Gofroň, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou pohybu hřídele, krouticího momentu, úhlové rychlosti a vibrací. První část práce je věnována obecné problematice snímání signálů v číslicové podobě. Dále se práce věnuje snímačům ...
 • Měřicí modul s A/D převodníkem se současným vzorkováním 

  Křížek, Miroslav
  V práci je navržen modul pro sběr analogových akustických signálů ze snímačů. K digitalizaci těchto signálu je použit přesný A/D převodník ADS1287 od firmy Texas Instruments s rozlišením 24 bitů. K ovládání tohoto A/D ...
 • Modelování a animace biologických struktur 

  Matulík, Martin
  Následující práce se zabývá problematikou digitálního modelování a animace biologických struktur. Probrány jsou v praxi používané softwarové nástroje pro počítačové generování obrazů (CGI) i nástroje pro specifické činnosti ...
 • Návrh a implementace systému pro výměnu statistických informací o síťovém provozu mezi přístupové body WLAN sítě 

  Lenk, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá možnosťami implementácie metódy na zber a distribúciu štatistických informácií o sieťovej prevádzke v prístupovom bode MikroTik pri použití virtualizovaného systému OpenWRT. Prvá časť práce ...
 • Návrh elektronického subsystému pro simulátor dopadu ve snížené gravitaci 

  Ostrý, Lubomír
  Tato práce se zaměřuje na vývoj elektronického subsystému pro zařízení simulující dopad při podmínkách snížené gravitace. V úvodu se rešeršní část práce nejprve zabývá průzkumem možností simulace mikrogravitace a snížené ...
 • Přehled technologií rapid prototyping pro využití v lékařských oborech 

  Jícha, Martin
  Tato bakalářská práce má za cíl zmapovat současný stav a možnosti technologií rapid prototyping v medicínském využití. První část je zaměřena na obecný princip funkce technologií RP. Další část se zabývá konkrétními ...
 • Simulátor řízení vozidla 

  Michalík, David
  Tato diplomová práce se věnuje tvorbě vlastního simulátoru řízení vozidla a základnímu sběru dat o uživateli pomocí této aplikace. Součástí práce je teoretický úvod do systémů s lidským operátorem, popis funkce a rozhraní ...
 • Snižování energetické náročnosti procesu profesní údržby prádla 

  Bobák, Petr
  Práce se zabývá procesem profesní údržby prádla (PÚP) a způsoby, jak snižovat jeho požadavky na energie a další provozní komodity. PÚP představuje specifický energeticky náročný proces, jehož účelem je navrátit použitému ...
 • Soubor úloh z oblasti sběru dat (Data Acquisition) pro kurs BEMS 

  Novotný, Marek
  Obsahem této práce je pochopení problematiky sběru dat. Je zde vysvětleno co je to sběr dat, taktéž jsou vysvětleny některé často používané pojmy a principy, které s touto problematikou souvisí. Jak lze z určitého fyzikálního ...
 • Univerzální měřící ústředna 

  Šantavý, Marek
  Cílem této práce je vytvoření praktické aplikace pro měření vstupních signálů. Softwarový modul měřící ústředny je určen pro průmyslové panelové PC. Za hardwarovou platformu bylo zvoleno panelové PC Power Panel 520 od firmy ...
 • Vehicle Driving Simulator With Data Acquisition 

  Michalík, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This paper describes the creation of a vehicle driving simulator that collects and implements data acquired from a driver’s inputs. These data are stored for future analysis of the driver and his style of driving. The ...