Now showing items 1-7 of 7

 • Honey-Pot: Systém pro detekci útoků 

  Michlovský, Zbyněk
  Tento dokument se zabývá problematikou honeypotu a honeynetu. Zaměřuje se na jejich rozdělení a podrobný popis jejich vlastností a schopností. Dále charakterizuje několik volně dostupných řešení. Především představuje ...
 • Marketingová strategie pro společnost Chaudry&Goraya s.r.o. 

  Sedláková, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají marketingové strategie. Teoretická část je věnována marketingu a pojmům s ním spojených. V další části je analyzován současný stav společnosti Chaudry&Goraya ...
 • Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků pro Cukrárnu Piccolo 

  Sedláková, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na okruh problémů, které se týkají marketingového výzkumu spokojenosti zákazníků. Teoretická část je věnována marketingu a marketingovému výzkumu. V další části je analyzován současný stav ...
 • Návrh na zlepšení spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub 

  Hojačová, Blanka
  Diplomová práce se zabývá provedením a následným vyhodnocením analýzy spokojenosti zákazníků restaurace Sportclub na základě písemného dotazování. Obsahuje analýzu výsledků, pomocí kterých byly zjištěny silné a slabé stránky ...
 • Případové studie pro statistickou analýzu dat 

  Chroboček, Michal
  Předkládaná práce se zabývá případovými studiemi pro statistickou analýzu dat, využívá při tom aplikovanou výpočetní techniku. Základním cílem je nastínit řešení případových studií z oblasti statistiky, zaměřených na ...
 • Využití technologie virtuální reality k monitoringu a vizualizaci vybraných provozních vlastností stroje a jejich analýze 

  Augste, Jan
  Tato dizertační práce se zabývá studiem využití virtuálních technologií pro analýzu provozních vlastností stroje. Provozními vlastnostmi stroje jsou parametry, které určují použitelnost stroje pro splnění daného úkolu, a ...
 • Zpracování a využití informací na trzích alternativních měn 

  Uhlíř, Václav
  Tato práce se zabývá principiální analýzou zpracování a využití informací na trzích alternativních měn a následně stanovuje požadavky a implementuje modulární systém využitelný pro akademické účely s cílem vytvoření platformy ...