Now showing items 1-19 of 19

 • Bezpečnostní politika společnosti 

  Svobodová, Dagmar
  Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a sestavením návrhu na zlepšení.
 • Bezpečnostní politika společnosti 

  Novotná, Ivana
  Předkládaná bakalářská práce komplexně analyzuje problematiku IT bezpečnosti konkrétního českého podniku střední velikosti, a navrhuje rovněž ucelené řešení této problematiky včetně praktické implementace. Vzhledem k rozsahu ...
 • Hodnocení zabezpečení obchodních informací 

  Veselý, Martin
  Diplomová práce „Hodnocení zabezpečení obchodních informací“ je zaměřena na vytvoření metrik pro vyhodnocování zabezpečení informačního systému firmy Tech4sec, spol.s.r.o.. Aplikací metrik jsou v práci stanovena přesná ...
 • Modernizace technologií datového úložiště 

  Lexmaul, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku ukládání dat a zálohování dat v konkrétní organizaci. Má za úkol podat čtenáři ucelený přehled, se kterými informacemi a daty pracovat při návrhu podnikové sítě zaměřené na ...
 • Návrh bezpečnostní politiky ICT ve firmě 

  Špak, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou bezpečnosti ICT v reálném prostředí mezinárodní firmy působící v Brně. Součástí práce je analýza současného stavu, teoretická východiska a návrhy ke zlepšení současné bezpečnostní ...
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT podniku. 

  Kuliš, Ota
  Tato bakalářská práce analyzuje problematiku bezpečnosti IS/IT v reálném prostředí středně velké české firmy a navrhuje řešení problematiky a jeho praktickou implementaci. Vzhledem k rozsahu problematiky bezpečnosti je ...
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT ve firmě Top Moravia Q, s.r.o. 

  Šipka, Ondřej
  Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a vytvořením bezpečnostní politiky IS.
 • Návrh bezpečnostní politiky IS/IT Zákaznického Centra firmy 

  Žáček, Petr
  Tato práce se zabývá zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení informačních systémů a technologií v konkrétní firmě, stanovením optimálního řešení analyzovaných bezpečnostních rizik a vytvořením bezpečnostní politiky IS.
 • Synchronization and Backup of Data under Android OS 

  Karmazín, Jaromír
  Tato práce zkoumá existující synchronizační aplikace a další nástroje vhodné pro tvorbu synchronizačního nástroje, z nichž následně vybírá vhodné metody pro tvorbu nového nástroje pro operační systém Android. Vytvořený ...
 • Zavádění počítačové sítě v relaxačním centru 

  Nejezchleb, David
  Práce řeší návrh počítačové sítě a kamerového systému v relaxčním centru dle požadavků provozovatele centra.
 • Zálohování dat a cloudová uložiště 

  Miczka, Marian
  Tato bakalářská práce (dále) seznamuje s tématem zálohování dat a cloudová úložiště a s problémy s touto problematikou úzce souvisejícími. V první části jsou tyto problémy analyzovaný teoreticky. V druhé části se nachází ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Musil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování dat ve výrobní společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o. v odvětví automotive. První částí jsou teoretická východiska práce, kde je představeno zálohování a archivace. Dále ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vlk, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Janíček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými uložišti. Zabývá se reálnou problematikou zálohování na reálném obecním úřadě. Součástí práce je důsledná analýza současného stavu a návrhy ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vavřík, Richard
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou se zálohováním a obnovou dat a datovými uložišti. Skládá se ze tří hlavních částí. Těmi jsou teoretická východiska práce, analýza současného stavu a vlastní návrhu ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Boháček, Milan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
 • Zálohování dat firmy 

  Kugler, Petr
  Tato bakalářská práce seznamuje s procesem zálohování dat, vysvětluje pojem datová úložiště a dále se zabývá analýzou a návrhem zlepšení zálohování dat ve firmě Xella CZ, s.r.o.
 • Zálohování dat firmy 

  Kugler, Petr
  Tato bakalářská práce seznamuje s procesem zálohování dat, vysvětluje pojem datová úložiště a dále se zabývá analýzou a návrhem zlepšení zálohování dat ve firmě Xella CZ, s.r.o.
 • Zvýšení bezpečnosti informačního systému obecního úřadu 

  Solár, Matúš
  Táto bakalárska práca sa zaoberá a analyzuje problematiku v prostredí bezpečnosti informačných systémov. Navrhuje možné riešenie, jeho praktickú implementáciu, zvýšenia bezpečnosti v reálnom prostredí štátnej správy, ...