Now showing items 1-10 of 10

 • Návrh nové síťové infrastruktury pro Domov mládeže 

  Pexa, Marek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a zapojením přístupových bodů pro potřeby Domova mládeže. Dále také návrhem datových zásuvek pro 4. patro budovy. Vychází z analýzy, která byla provedena a z požadavků investora. Práce ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Havelka, Ondřej
  Cílem bakalářské práce je navrhnout novou počítačovou síť pro malou firmu. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována základním teoretickým poznatkům o počítačové síti, v následující části je provedena ...
 • Návrh počítačové sítě pro ZŠ Štáflova Havlíčkův Brod 

  Čapek, Petr
  Obsahem této bakalářské práce je analýza současného stavu a návrh nové počítačové sítě pro ZŠ Štáflova v Havlíčkově Brodě. Nová počítačová síť by měla sloužit ke zlepšení a zefektivnění práce učitelů v prostorách nových ...
 • Návrh počítačové sítě v novostavbě rodinného domu 

  Hruška, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v novostavbě rodinného domu. V práci jsou uvedeny teoretické podklady pro pochopení dané problematiky a následně je proveden návrh samotné sítě. Na základně konkrétních ...
 • Návrh počítačové sítě v projekčním ateliéru 

  Kryštof, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě projekčního ateliéru na základě analýzy požadavků investora. Jde o návrh univerzální kabeláže a specifikaci vhodných aktivních prvků pro bezproblémový chod navrhované ...
 • Návrh realizace počítačové sítě v prostředí restaurace a hudebního klubu 

  Matušů, Milan
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku návrhu a tvorby počítačové sítě pro restaurační zařízení s music clubem. Mimo samotného návrhu strukturované kabeláže a zařízení obsahuje také analýzu současného stavu a teoretická ...
 • Návrh síťové infrastruktury v budovách společnosti 

  Tomko, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou návrhu sieťovej infraštruktúry. Hlavnou náplňou tejto bakalárskej práce bude komplexný návrh sieťovej infraštruktúry v dvoch vzájomne prepojených budovách spoločnosti. Riešenie ...
 • Optimalizace informační infrastruktury podniku. 

  Luska, Jiří
  Práce pojednává o problematice datové infrastruktury firmy Instalační materiál - Herman s.r.o., která se zabývá prodejem a komplexními službami v oblasti instalatérství. Současný stav počítačové sítě je celkově nevyhovující, ...
 • Projekt síťové infrastruktury firmy Ambica s.r.o 

  Vendl, Jan
  Cílem práce je vytvoření návrhu komplexní počítačové infrastruktury firmy, stanovení nejvhodnějších technologií a logické umístění jednotlivých prvků sítě tak, aby byla zajištěna maximální funkcionalita celého systému. ...
 • Rozšíření počítačové sítě pro střední školu 

  Bartes, Luděk
  Bakalářská práce se zaměřuje na rozšíření počítačové sítě pro střední školu a na návrh nové počítačové učebny. První část bakalářské práce obsahuje analýzu současného stavu. Tato analýza je zaměřena na odhalení nedostatků ...