Now showing items 1-1 of 1

  • Synchronizace databází MySQL 

    Dluhoš, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá synchronizací databází MySQL. Cílem této práce bylo seznámení se se synchronizací databází v širším kontextu, zvolit vhodné nástroje pro nasazení v praxi, tyto nástroje implementovat, zhodnotit ...