Now showing items 1-3 of 3

 • Projektování silových a datových rozvodů s využitím moderních softwarových nástrojů 

  Sádlík, Jiří
  Bakalářská práce přibližuje studentům základy projektování v elektrotechnice s podporou nejmodernějších softwarových nástrojů. Analyzováním možností konkrétních softwarových aplikací byla vytvořena interaktivní tabulka, ...
 • Synchronizace databází MySQL 

  Dluhoš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá synchronizací databází MySQL. Cílem této práce bylo seznámení se se synchronizací databází v širším kontextu, zvolit vhodné nástroje pro nasazení v praxi, tyto nástroje implementovat, zhodnotit ...
 • Systém pro správu multimediálních dat a jejich distribuci 

  Paulech, Michal
  Táto práca sa zaoberá popisom a návrhom riešenia systému pre správu multimediálnych dát a ich distribúciu. Systém umožňuje užívateľom nahrávanie multimediálnych súborov v rôznych formátoch, ktoré sú následne distribuované ...