Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informační strategie společnosti 

    Šimek, Václav
    Diplomová práce se zabývá informační strategií společnosti EURPAL spol. s r.o., jejíž současná strategie se jeví jako zastaralá. Díky analýze současného stavu a návrhům použitelných opatření by mělo být dosáhnuto zlepšení ...
  • Optimalizace úspěšnosti vyrovnávací paměti pro měření síťových toků 

    Šmíd, Jakub
    Tato bakalářská práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací vhodných algoritmů pro zvýšení efektivnosti vyrovnávací paměti v architektuře běžného počítače. Hlavním cílem bylo navrhnout a implementovat aplikaci, která ...