Now showing items 1-5 of 5

 • Analýza dat síťové komunikace mobilních zařízení 

  Abraham, Lukáš
  Práce na svém začátku popisuje protokoly DNS a SSL/TLS, věnuje se hlavně komunikaci mezi zařízeními pomocí těchto protokolů. Poté si povíme něco o předzpracování dat a jejich čištění. Dále se práce zaobírá základními ...
 • Klasifikace hudebních souborů pomocí strojového učení 

  Sládek, Matyáš
  Tato práce se zabývá klasifikací hudebních souborů pomocí algoritmů strojového učení. V práci bylo porovnáno sedm klasifikačních algoritmů z hlediska úspěšnosti klasifikace a rychlosti zpracování na třech datových sadách. ...
 • Neuronové sítě a hrubé množiny 

  Čurilla, Matej
  Hrubé množiny a neuronové sítě poskytují dobré prostředky pro zpracování a analýzu dat. Obě metody však mají určité problémy. Tato práce se zabývá výzkumem možností spojení těchto dvou metod, z kterých budou některé ...
 • Případová studie na dolování z dat v jazyce Python 

  Stoika, Anastasiia
  Tato práce se zabývá základními koncepty a technikami procesu získávání znalostí z dat. Cílem práce je demonstrovat dostupné prostředky jazyka Python, které umožňují provádět jednotlivé kroky tohoto procesu. Práce je ...
 • Rozšíření funkcionality systému pro dolování z dat na platformě NetBeans 

  Šebek, Michal
  Databáze se neustále rozrůstají o nová data. Za účelem analýzy těchto dat byl definován proces získávání znalostí z databází. Pro podporu tohoto procesu vznikla řada nástrojů. Vývojem jednoho z těchto nástrojů se zabývá ...