Now showing items 1-11 of 11

 • Návrh komunikační síťové infrastruktury administrativní budovy 

  Guzma, Martin
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre administratívnu budovu v plánovanej výstavbe. Východiskami návrhu sú v prvom rade požiadavky budúceho vlastníka a pôdorys stavby. V práci sú ďalej popísané postupy ...
 • Návrh počítačové sítě komerční budovy 

  Pospíšil, Roman
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě komerční budovy s ohledem na požadavky investora a realizační možnosti. Obsahem práce je analýza současného stavu, teoretické východiska a samotné návrhové řešení včetně ...
 • Návrh počítačové sítě multifunkčního domu 

  Gruberová, Nelly
  Cílem práce je analyzovat a následně navrhnout univerzální kabeláž pro multifunkční dům, ve kterém sídlí nejmenovaná firma a čtyřčlenná rodina. Obsah první části práce je analýza současného stavu, který je nevyhovující. ...
 • Návrh počítačové sítě pro firmu TERAMEX-TRADING, spol. s r. o. 

  Kadlec, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro budovu nového sídla firmy TERAMEX-TRANDIG, spol. s r. o. Návrh vychází z teoretických poznatků dané problematiky, analýzy prostředí a především z požadavků ...
 • Návrh počítačové sítě střední školy 

  Riegl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě střední školy. Práce obsahuje analýzu současného stavu sítě a požadavky vedení školy. Popisuje technické řešení kabelážního systému a vhodné umístění aktivních prvků. ...
 • Návrh počítačové sítě v průmyslovém prostředí 

  Fryč, Michal
  Cílem této bakalářské práce je navržení kabeláže pro Ethernet v průmyslovém prostředí ve firmě KBA-Grafitec s.r.o se sídlem v Dobrušce. Navržená kabeláž a síťové prvky musí splňovat zvýšené požadavky kladené průmyslovým ...
 • Návrh počítačové sítě v rekonstruované firemní budově 

  Porč, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě v rekonstruované části firmy Karel Porč s.r.o. Práce popisuje teoretická východiska, analýzu současného stavu, požadavky investora, a z toho je následně vytvořen návrh ...
 • Návrh síťové infrastruktury společnosti 

  Šimončičová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete pre objekt investora. Východiskom je pôdorys stavby a požiadavky majiteľa. V práci tejto práce sú popísané teoretické východiská a špecifické postupy potrebné pre ...
 • Návrh univerzálnej kabeláže v rodinnom dome a podniku v jednej budove 

  Vraniak, Lukáš
  Cieľom práce je vytvorenie návrhu univerzálnej kabeláže pre rodinný dom kombinovaný s podnikom. Obsahom je aj analýza súčasného stavu, ktorý je momentálne nevyhovujúci. Výsledkom je riešenie na zlepšenie súčasnej situácie, ...
 • Návrh univerzální kabeláže multifunkční budovy 

  Fremel, Karel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem universální kabeláže v multifunkčním domě. Konkrétně analýzou současného stavu domu, teoretickými východisky využitými při návrhu řešení a samotný návrh konečného řešení vycházejícího z ...
 • Optimalizace počítačové sítě Fritzmeier Vyškov s.r.o. 

  Hála, Robert
  Obsahem práce je optimalizace počítačové sítě strojírenské firmy Fritzmeier Vyškov s.r.o. Cílem práce je kompletní revize stávajícího stavu kabelových rozvodů a aktivní prvků. Zhodnocení stavu a teoretická východiska řešení. ...