Now showing items 1-4 of 4

 • Datalogger pro zaznamenávání měřených veličin 

  Bráblík, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá již realizovaným programem dataloggeru. Na jejím začátku je stručně popsáno co je to datalogger, následuje popis použitého protokolu OPC, jeho vznik, základní specifikace, princip funkce a ...
 • Monitorovací program pro záznam provozu na sběrnici RS485 

  Zukal, Marek
  Cílem této práce bylo vyřešit záznam a zobrazení dat z řídící sběrnice světelného signalizačního zařízení. Pro záznam dat byl vytvořen program určený k provozu na vestavěném PC. Pro zobrazení signálního obrazu ze zaznamenaných ...
 • Programové vybavení pro komunikaci a nastavení jednotky pro sběr dat JSD600 

  Pajgrt, Michal
  Práce se zabývá popisem jednotky JSD600 firmy Smart, spol. s r.o. Jedná se o jednotku pro matematické zpracování, měření a záznam dat využívané především v oblasti měření energie dodané vodní parou. Práce stručně představuje ...
 • Vytvoření přenosného zařízení pro vyhodnocování zrychlení 

  Jurníček, Jakub
  Bakalářská práce řeší problém měření a zobrazování zrychlení ve dvou navzájem kolmých osách. Toto zařízení má sloužit ke snímání zrychlení elektromechanickým prvkem, zobrazováním aktuálních hodnot a zaznamenávání aktuálních ...