Now showing items 1-8 of 8

 • Efektivnost strategií pro zálohování dat 

  Šindler, Martin
  Tato bakalářská práce řeší efektivnost záloh využitím matematického modelu, který určuje celkový objem záloh a objem dat nutných k obnovení daného datového prostoru, dále určuje dostupnost záloh při použití jednotlivých ...
 • Návrh a implementace plánu zálohování dat společnosti 

  Hriadeľ, Ondřej
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh a realizaci nového zálohovacího plánu. V úvodní části práce zmiňuji teoretická východiska ohledně problematiky zálohování a práce s daty. Následující kapitola je věnována analýze ...
 • Návrh plánu zálohování a obnovy IS/IT 

  Hladíková, Lucie
  Cílem práce bylo navrhnout bezpečnější postup zálohování a obnovy dat oproti stávajícímu. K tomuto účelu bylo vybráno několik technologií, která toto kritérium splňují.
 • Nízkoúrovňové čtení dat z pamětových úložišť 

  Šalko, Jaroslav
  Tématem této práce je obnova dat z vybraných typů paměťových úložišť. Práce se dá rozdělit na dvě teoretické a jednu praktickou část. Teorie v první části vysvětluje strukturu vybraných paměťových médií a popisuje, jak ...
 • Oprava metadat souborového systému FAT32 

  Konečný, Tomáš
  Tato práce se věnuje problematice obnovy metadat souborového systému FAT32 z poškozeného flash disku či paměťové karty a návrhu programu pro realizaci této obnovy s porovnáním s existujícím řešením pro tento úkon.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Lajčiak, Adrian
  Témou bakalárskej práce je zálohovanie dát a dátové úložiská. Je tu analyzovaný súčasný stav zálohovania a obnovovania dát v konkrétnom priemyselnom podniku. Na základe chýb a nedostatkov je navrhnutý efektívnejší spôsob ...
 • Zálohování dat a datová úložiště s využitím pokročilých funkcí souborových systémů 

  Hensl, Jaroslav
  Bakalářská práce je zaměřena na zálohování dat a podrobněji se zabývá vlastnostmi souborových systémů, které zálohování usnadňují. V praktické části se řeší kompletní návrh zálohovacího úložiště organizace Centrum ...
 • Získávání citlivých informací z FAT32 

  Križan, Lukáš
  Cílem této práce bylo vytvořit aplikaci pracující se souborovým systémem FAT32, ve kterém vyhledá požadované soubory a obnoví je. Následně z těchto souborů získá citlivé informace. Nejprve jsou popsány principy FAT32 a ...