Now showing items 1-7 of 7

 • Zálohování dat a cloudová uložiště 

  Miczka, Marian
  Tato bakalářská práce (dále) seznamuje s tématem zálohování dat a cloudová úložiště a s problémy s touto problematikou úzce souvisejícími. V první části jsou tyto problémy analyzovaný teoreticky. V druhé části se nachází ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Musil, Štěpán
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zálohování dat ve výrobní společnosti ITW PRONOVIA, s.r.o. v odvětví automotive. První částí jsou teoretická východiska práce, kde je představeno zálohování a archivace. Dále ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Vlk, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Janíček, Libor
  Diplomová práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými uložišti. Zabývá se reálnou problematikou zálohování na reálném obecním úřadě. Součástí práce je důsledná analýza současného stavu a návrhy ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Levíček, Milan
  Tato bakalářská práce se zabývá posouzením a analýzou ukládání, zálohování, obnovy dat a datovými úložišti firmy XXX s. r. o. Výsledkem práce bude upozornění na chyby a nedostatky včetně návrhu řešení a možných vylepšení ...
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Šťáva, Adam
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na zálohování dat a datová úložiště. Na základě vykonané analýzy současného stavu a požadavků společnosti je vytvořený vlastní návrh řešení zálohování firemních dat.
 • Zálohování dat a datová úložiště 

  Boháček, Milan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku spojenou se zálohováním dat a datovými úložišti. Je rozdělena do několika částí, ve kterých se zabývá teoretickými východisky, analýzou současného stavu a návrhem vlastního řešení.