Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza USB rozhraní 

  Zošiak, Dušan
  Tato práce je zaměřena na zpracování a analýzu USB komunikačního protokolu a implementace jeho jednotlivých částí do FPGA obvodu s využitím programovacího jazyka VHDL. Ve finální podobě by měla práce představovat souhrnný ...
 • Bezdrátový monitoring tlaku pneumatik 

  Hampl, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému pro bezdrátové měření tlaku v pneumatikách. Cílem práce je teoretické seznámení s problematikou bezdrátového měření tlaku v pneumatikách. V rámci diplomové práce byl vytvořen ...
 • Bezdrátový přenos diagnostických dat z automobilu 

  Tuchyňa, Juraj
  Cieľom tejto práce je teoretická analýza používaných protokolov v súčasnom štandarde motorových vozidiel OBD II. Taktiež spracovanie diagnostických dát a ich následná interpretácia. V rámci práce navrhneme zariadenie pre ...
 • Demonstrační kit technologie Keeloq 

  Fujdiak, Radek
  Bakalářská se zabývá návrhem a vytvořením simulačního prostředí pro zabezpečovací technologii KeeLoq po hardwarové i softwarové stránce. V teto práci jsou zmíněny součastné metody zabezpečení dálkových ovladačů a popsána ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Bijotová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá PLC komunikací, rozebírá výhody a nevýhody této technologie. Popisuje významné standardy úzkopásmové komunikace a zmiňuje taktéž širokopásmový standard HomePlug AV2. Uvádí rozdělení PLC ...
 • Inteligentní systém pro dálkový sběr dat po PLC 

  Benešl, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá PowerLine Communication (PLC) komunikací, ro-zebírá výhody a nevýhody této technologie. Je zde také uvedeno pracovní pásmo komunikace PLC. V práci je zahrnuta metodika PLC komunikací dle standardu ...
 • Návrh měřicí sítě 

  Krajčír, Róbert
  Práca sa zaoberá riešením prenosu nameraných dát zo senzorov umiestnených na pulznom výkonovom generátore na veľkú vzdialenosť v silne zarušenom prostredí. Cieľom je vytvoriť rýchlu sieť so spoľahlivým prenosom. V práci ...
 • Přenos dat v mobilních sítích 

  Bílek, Petr
  Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování a použití mobilních sítí pro přenosy datových služeb. Popisuje jednotlivé generace sítí a technologie, které využívají. Tato práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a ...
 • Přenosy rastrových dat v FPGA 

  Musil, Martin
  Tato práce se zabývá návrhem a realizací vysokorychlostních komunikačních rozhraní na čipu FPGA a jejich využítím pro zpracování a přenos rastrových dat. V implementační části bylo vytvořeno koncové zařízení PCI Express, ...
 • Sběr dat z PLC do systému MES 

  Kárník, Jiří
  Tato práce se zabývá popisem funkce MES systémů, konkrétně systému COMES od firmy COMPAS. Práce se soustředí zejména na přenos a archivaci dat z průmyslových řídicích systémů.
 • Současné možnosti komunikace přes elektrickou síť 

  Jedlička, Tomáš
  Táto práca je zameraná na spracovanie, zhrnutie poznatkov v oblasti PLC komunikácie a rozoberá súčasnú problematiku prenosu dát po silnoprúdových rozvodoch. V prvej časti práce sú spracované teoretické a technické informácie ...
 • Stopky pro měření sportovních klání 

  Tajč, Martin
  Cílem této bakalářské práce je zkonstruování elektronických stopek pro měření sportovních klání. Stopky jsou zaměřeny pro použití při hasičských závodech. První část práce se zaměřuje na blokové schéma stopek a na rozbor ...
 • Systém pro bezdrátové měření času 

  Hampl, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací systému bezdrátových číslicových stopek pro měření času. Stopky jsou realizovány mikroprocesorem ATmega16 a bezdrátový přenos dat modulem RFM22. Teoretická část práce je ...
 • Systémy širokopásmového přenosu po energetických sítích 

  Svoboda, Jan
  Bakalářská práce je zaměřena na shromáždění základních poznatků z oblasti PLC systémů. Zkoumá současnou problematiku v oblasti komunikace po energetických napájecích sítích. Jejím cílem je poskytnout ucelené informace o ...
 • Terminál pro testování datových přenosů vozidel MHD 

  Fiala, Michal
  Diplomová práce se zabývá problematikou bezdrátové komunikace vozidel MHD. V práci jsou popsány moduly pro vysílání a příjem dat obsahujících komunikaci vozidel MHD s prostředky stavění výhybek a protokol, jakým vzájemně ...
 • Výměna dat v automatizované výrobě 

  Konečný, Michael
  Cílem této práce je stručně popsat základní problémy výměny dat v automatizované výrobě a poté popsat vybraný problémový případ a doporučit způsob řešení. Jako problémový případ byl vybrán požadavek firmy Indet Safety ...
 • Wireless Data Transfer In Modern Vehicles 

  Tuchyňa, Juraj (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  The main purpose of this project is to analyse the most common protocols used in the modern vehicles compatible with OBD II specifications and focus on processing acquired diagnostic data. The result of this project is ...
 • Zpracování, přenos a správa dat z geologických vrtů 

  Kováč, Jakub
  Bakalářská práce předkládá návrh řešení pro zpracování, přenos a správu geofyzikálních dat malé firmy za účelem stálého přístupu k aktuálním informacím. Překládá jednotlivá řešení s ohledem na bezpečnost, spolehlivost a ...
 • Zvýšení úrovně spolehlivosti dodávky elektrické energie z hydrocentrály Jasenie do Železiarní Podbrezová 

  Budovec, Michal
  Táto práca sa zaoberá prevádzkou hydrocentrály Jasenie, ktorá dodáva elektrickú energiu do Železiarní Podbrezová a.s. Popisuje súčasnú prevádzku ako aj zariadenia a vybavenie v jednotlivých rozvodniach. Druhá kapitola ...