Now showing items 1-16 of 16

 • Bezdrátový sběr dat z řídících jednotek automobilů 

  Procházka, Miroslav
  Tato práce se zabývá implementací bezdrátového rozhraní do modulu zajišťujícího komunikaci mezi počítačem a řídící jednotkou automobilu. Je zde popsán standard 802.11, struktury bezdrátových sítí, spojovací vrstva a MAC ...
 • Dálkové řízení zapínání informačních systémů - část I 

  Prečan, David
  Práce se zabývá dálkovou komunikací prostřednictvím rozhraní Ethernet. Po stručné rešerši stávajících řešení je v práci navrženo dálkové měření teploty s přenosem dat prostřednictvím sítě Ethernet. Řešení je podrobně popsáno ...
 • Diagnostika jednotky palubního počítače osobního automobilu 

  Račanský, David
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednoduché diagnostiky jednotky palubního počítače osobního automobilu. Řešení je rozděleno na 2 dílčí části. První řeší hardwarovou stránku realizace, která se opírá o využití ...
 • Energeticky efektivní zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě 

  Červenka, Vladimír
  Tato práce se soustředí na energetickou efektivitu dílčích aspektů při zpracování dat na uzlech bezdrátové senzorové sítě (WSN) a snaží se nalézt cesty pro další snížení spotřeby energie pro výpočetně náročné aplikace WSN. ...
 • Implementace technologie smart meteringu do provozu malého obecního vodovodu 

  Klučka, Tomáš
  Diplomová práce popisuje současnou situaci v oblasti smart meteringu ve vodárenství, přehled vodoměrů vhodných pro dálkový odečet dat a jednotlivé komponenty pro aplikaci dálkového přenosu dat včetně samotného přenosu. ...
 • Komunikační zařízení přes GSM/GPRS 

  Prečan, David
  Diplomová práce se zabývá dálkovým přenosem dat s využitím technologií SMS a GPRS. Po stručné rešerši stávajících řešení je v práci navrženo a popsáno dálkové měření teploty a přenos dat prostřednictvím komunikačního modulu ...
 • Network Communication by Optical Directional Link 

  Wilfert, O.; Biolková, Viera (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-04)
  In this article, infrared point-to-point technologies (optical directional links) are discussed which are designed for digital transmissions. Optical directional links (ODLs) are transparent for the SDH/ATM, FDDI-II, ...
 • Optimalizace datové komunikace po silnoproudých vedeních 

  Minárik, Peter
  Diplomová práca sa zaoberá rozborom PLC (Power Line Communication) systémom pre dátovú komunikáciu po silnoprúdových vedeniach. V úvode práce je popísaná technológia prenosu dát cez energetickú sieť a je zostavené rozčlenenie ...
 • Přenos dat po rozvodných elektrických sítích 

  Vašíček, Filip
  Tato práce se zabývá přenosem dat po rozvodných elektrických sítích se zaměřením na širokopásmové systémy. V práci je uvedeno rozdělení PLC systémů, přiblíženy jsou vlastnosti PLC technologie a prvků PLC sítě, popsána je ...
 • Simultaneous Transmission of Photonic Services over One Fiber with an ITU 100 GHz Grid 

  Horváth, Tomáš; Münster, Petr; Vojtěch, Josef; Smotlacha, Vladimír (MDPI, 2019-04-02)
  The increasing interest in distributed sensors and the decreasing price of optical components have led to leveraging the use of existing fiber in deployments over optical networks and more application possibilities (from ...
 • Software pro převzetí kontroly nad počítačem 

  Kostelník, Jan
  V úvodní části diplomové práce je stručně zmíněn historický a technologický vývoj terminálu, jeho definice, výhody a nevýhody. V další části je uveden všeobecný popis služeb a jejich význam. Jsou zde popsány terminálové ...
 • Souběh fotonických služeb v optickém vlákně 

  Látal, Michal
  Diplomová práce se zaměřuje na společný přenos vybraných fotonických služeb jedním jednovidovým optickým vláknem. V práci je rozebrána problematika společného přenosu více fotonických služeb jedním optickým vláknem při ...
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Kašpar, Jaroslav
  Diplomová práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá významnou skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit binární data před nezávislými chybami. Bose, Chaudhuri a Hocquenghem (BCH) kódy využívají Galoisova ...
 • Zabezpečení přenosu dat BCH kódy 

  Frolka, Jakub
  Bakalářská práce Zabezpečení přenosu dat BCH kódy se zabývá skupinou cyklických kódů, které jsou schopny zabezpečit data v binární podobě proti nezávislým chybám. BCH kódy využívají algebraickou strukturu zvanou Gailosova ...
 • Zabezpečení přenosu dat mezi klienty a serverem přes hessian protokol 

  Hořejš, Jan
  Cílem práce byla volba a vytvoření zabezpečené komunikace mezi serverem a klientem tak, aby bylo možné přenášet citlivá lékařská data skrze nezabezpečenou síť. Teoretická část se zaměřuje na popis a vlastností jak klientské, ...
 • Zabezpečení přenosu dat proti dlouhým shlukům chyb 

  Malach, Roman
  Diplomová práce se zabývá zabezpečením datového toku proti shlukům chyb. Data se přenášejí přes kanál s předem stanovenou chybovostí. Tento kanál je charakterizován bezchybným intervalem 2000 bitů a shlukem chyb délky 250 ...