Now showing items 1-20 of 25

 • Aerospace - Vizualizace letových dat 

  Morávek, Martin
  Tato práce se zabýva problematikou vizualizace letových dat v kabině letadla. Popisuje zavedené analogové přístroje a moderní LCD letové displeje. Podstatná část se věnuje návrhu a implementaci aplikace letového displeje ...
 • Analýza logů a utilizace hardware 

  Kuchyňka, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému k dlouhodobému monitorování stavu linuxových systémů umístěných v produkčním prostředí. Práce se zaměřuje zejména na situaci, kdy dané systémy nemají možnost odesílat ...
 • Analýza vlastností dat prezentovaných v informačních dashboardech 

  Loginova, Natalya
  Tato práce je věnována studiu některých aspektů použitelnosti vizualizace dat v informačních dashboardech. Cílem této práce je navrhnout model popisující vybrané druhy dat, které jsou nejčastěji používané v informačních ...
 • Aplikace pro vizualizaci senzorických dat v operačním systému Android 

  Sedláček, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvoření aplikace pro operační systém Android, jenž má za úkol stáhnout z webového cloudu Xively uložená senzorická data. Práce obsahuje praktickou a teoretickou část. První kapitola se zaměřuje ...
 • Automatic Quality Assurance Of Software For Embedded Devices 

  Pernikář, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019)
  This article concerns automation of software and hardware testing using the robotic testing system called RQA. It describes a design of an interface producing test scenarios using the robotic testing system. Next it ...
 • Automatická kontrola kvality software na embedded zařízení 

  Pernikář, Aleš
  Tahle práce se zabývá automatizací testování software a hardware pomocí robotického testovacího manipulátoru a systému RQA. Jejím cílem je navrhnout rozhraní pro chytrou tvorbu testovacích scénářů s využitím robotického ...
 • Bipartitní grafy pro analýzu mikrobiomů 

  Šafárová, Marcela
  Mikroorganismy se vyskytují ve velkém množství prakticky všude kolem nás. Některé přežívají dokonce i v našem těle a jsou nutné pro správné fungování organismu. Studium mikrobiálních společenstev na základě souboru jejich ...
 • Business Intelligence jako nástroj analýzy dat 

  Slaninková, Michaela
  Diplomová práca sa zameriava na využitie Business Intelligence na analýzu poskytnutých firemných dát o zamestnancoch. Popisuje tvorbu dashboardov vo vybraných Business Intelligence nástrojoch, porovnáva ich na základe ...
 • Interaktivní porovnávání vlakových spojů 

  Uhlíř, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou interaktivního porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Nejprve byla provedena analýza existujících aplikací. Následně proběhla analýza dostupných technologií ...
 • Interaktivní vlakový jízdní řád pro tablety 

  Kalusek, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem mobilní aplikaci pro operační systém Android. Cílem práce je implementace aplikace pro interaktivní porovnávání vlakových spojů pomocí grafikonu vlakové dopravy. Aplikace ...
 • Matematické metody modelování morfologie jehličnanů 

  Janoutová, Růžena
  Cílem práce byla tvorba jehličnatého stromu nedestruktivní metodou umožňující popis struktury dospělého smrkového porostu. Z poskytnutých dat byl po jejich zpracování vytvořen model L-systému, kterým se vytvářely větve ...
 • Modelování na základně dat z archiválií 

  Mikan, Martin
  Předmětem této bakalářské práce je návrh a implementace GUI aplikace, která má za úkol prezentovat dostupná data z archiválií, přiřadit těmto datům role a následně nad těmito daty vygenerovat vybraný sociální model. Nejprve ...
 • Moderní TreeView komponenta pro web 

  Berky, Levente
  Tato práce se zabývá tvorbou webové komponenty k zobrazení hierarchické struktury ve tvaru stromu. Práce zkoumá aktuální situace webu a webových komponent, vyšetřuje podobné "tree view" komponenty a popisuje základy v nich ...
 • Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat 

  Melzrová, Anežka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci firmy fyftstore s.r.o., která se zabývá maloobchodem, na základě výsledků této analýzy pak navrhnout optimalizační řešení, které bude navrhnuto na základě informací ...
 • Prediktivní diagnostika a údržba robotů Stäubli 

  Lojková, Pavlína
  Bakalářská práce pojednává o prediktivní diagnostice a údržbě robotů Stäubli ve firmě Bosch Diesel s.r.o. v Jihlavě. Jsou popsány doposud sledované parametry a k tomu účelu navrženy další vhodné. Je realizován návrh ...
 • Programovací jazyk Scala a jeho využití pro analýzu dat 

  Kohout, Tomáš
  Tato práce se zabývá porovnáním jazyka Scala s ostatními běžně používanými jazyky pro analýzu dat. Tyto jazyky se porovnávají z hlediska manipulace a zobrazení dat, strojvého učení a souběžného zpracování. Z tohoto porovnání ...
 • Sběr a vizualizace dat ze simulátoru řízení vozidla 

  Viater, Dominik
  Táto bakalárska práca sa venuje zberu a vizualizácii dát zo simulátoru jazdy vozidlom. V teoretickom úvode sa zaoberá popisom herného enginu Unreal engine 4 a jeho editoru, rešerši webových serverov a rešerši open source ...
 • Systém pro vizualizaci dat ze snímků buněk 

  Černák, Michal
  Tato práce se zabývá extrakcí dat ze snímků buněčných preparátů a jejich vizualizací. Snímky jsou zpracované fluorescenční metodou FISH. Práce obsahuje teoretický podklad pro vypracování systému pro podporu automatizace ...
 • Testovací Lhota 

  Res, Martin
  Práce se zabyvá návrhem a implementací webové aplikace, která vizualizuje dopady alternativního využití pozemků v modelové obci a jejím okolí, poukazující na možné vyhody, nevyhody a rizika rozdílnych způsobů využití území. ...
 • Veřejné zakázky EU: Statistiky a přehledy 

  Kurka, Vojtěch
  Cílem této práce je poskytnout uživateli různorodé statistiky a přehledy o veřejných zakázkách EU. Statistiky a přehledy jsou ve formě grafů, textových srovnání a teplotních map. Vycházejí přitom z dat, které aplikace ...