Now showing items 1-2 of 2

  • Interaktivní simulátor pro grafy toku dat 

    Kovařík, David
    Grafy toku dat jsou často používány při návrhu hardware. Jsou však vhodné také pro provádění hlubších analýz návrhů (např. funkční a formální verifikace). Simulátor prezentovaný v této práci vzniká jako podpůrný nástroj ...
  • Překladač grafu toků dat do logiky bitových vektorů 

    Sušovský, Tomáš
    Cílem této bakalářské práce je vytvořit a implementovat nástroj pro překlad modelů grafů toků dat do formátu SMT-LIB. Práce navazuje na projekt HADES výzkumné skupiny VeriFIT Fakulty informačních technologií Vysokého učení ...