Now showing items 1-20 of 57

 • Analýza a návrh informačního systému pro marketingové využití bezdrátových sítí 

  Dobrovodský, Matúš
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačných systémov prostredníctvom dátového a funkčného modelovania. Dátové modelovanie predstavuje tvorbu vývojových diagramov a diagramov toku dát, funkčné modelovanie ...
 • Analýza databázového systému společnosti a návrh na jeho zlepšení 

  Hlavatý, Radovan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou aktuálneho stavu obchodnej spoločnosti, pôsobiacej v Slovenskej republike v oblasti posudkov a monitorovania životného prostredia. Analýza je zameraná na databázový systém spoločnosti ...
 • Analýza reportovacích služeb z databáze obchodní společnosti a návrhy na změny 

  Zetocha, Adam
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zbierania, ukladania a hlavne vytvárania reportov z obrovského množstva dát získaných obchodnými zástupcami firmy priamo na prevádzkach jednotlivých reťazcov. Zameriam sa predovšetkým ...
 • Analýza, návrh a tvorba správcovského informačního systému 

  Dobrovodský, Matúš
  Diplomová práca sa zameriava na analýzu, návrh a tvorbu informačného systému vytvoreného pre administrátorov. Pomocou informačného systému bude možné spravovať všetky webové aplikácie spoločnosti z centrálneho miesta.
 • Aplikace pro generování testových otázek 

  Žoldoš, Petr
  Podstatou bakalárskej práce je navrhnúť a realizovať zabezpečený dabázový systém. Jeho úlohou je správa testových otázok v užívatežsky prístupnej aplikácií. Je schopná otázky vkladať a vymazávať, editovať, zadežovať do ...
 • Aplikace vybraných způsobů ocenění na rodinný dům ve vybrané lokalitě 

  Boško, Marek
  Diplomová práca sa zaoberá určením ceny zistenej, rodinného domu v obci Vranovice. Teoretická časť rozoberá základné postupy a terminológiu, potrebnú pre ocenenie nehnuteľnosti. Cieľom práce je použiť rôzne metódy oceňovania, ...
 • Automatická identifikace tváří v reálných podmínkách 

  Kičina, Pavol
  Táto diplomová práca sa zaoberá identifikáciu tvárií v reálnych podmienkach. Obsahuje preh ad sú asných metód detekcie tvárií pomocou klasifikátorov. Taktiež obsahuje rôzne metódy na detekciu tváre. V druhej asti práce je ...
 • Blogovací systém v ASP.NET 

  Rejko, Peter
  Diplomová práca je zameraná na popis platformy Microsoft .NET Framework, jeho verzií, architektúry a assembly, ktorá je svojou architektúrou a jednoduchosťou pri manipulácii s assembly ideálnym prostredím pre vytváranie ...
 • Business Intelligence - využití data miningu ve firemních procesech 

  Skalický, Tomáš
  Cieľom danej bakalárskej práce je zoznámiť sa s pojmom Business Intelligence, rovnako ako aj s pojmom datamining a jeho využitím vo firemnej sfére. V úvodnej teoretickej časti priblížim nástroje Business Intelligence a ...
 • Databáze pracující v paměti 

  Možucha, Jakub
  Táto práca sa zaoberá databázami pracujúcimi v pamäti a tiež konceptmi, ktoré boli vyvinuté na vytvorenie takýchto systémov, pretože dáta sú v týchto databázach uložené v hlavnej pamäti, ktorá je schopná spracovať data ...
 • Databázová aplikace v jazyce JAVA 

  Bernát, Michal
  Táto práca sa zaoberá problematikou databázového systému MySQL a jeho prepojenia s programovým prostredím JAVA. Pojednáva o realizácii aplikácie s možnosťou editácie údajov tabuliek databáze. V teoretickej časti najskôr ...
 • Elektronický docházkový systém 

  Valent, Adam
  Cieľom bakalárskej práce „Elektronický dochádzkový systém“ je vyrobiť plnohodnotný interaktívny a moderný dochádzkový systém s web stránkou, serverom a databázou. Zamestnanci budú vytvárať záznamy o dochádzke priložením ...
 • Elektronický rezervační systém pro laboratoře a laboratorní zařízení 

  Povoda, Lukáš
  Práca sa zaoberá návrhom databázovej štruktúry a webového rozhrania rezervačného systému, určeného pre rezerváciu laboratórnych priestorov a meracích zariadení určených pre zapožičanie. Systém je navrhnutý na najrozšírenejšom ...
 • Informační systém pro advokátní kancelář 

  Bartánus, Radovan
  Táto práca sa zaoberá výpočetnými nástrojmi, určenými na zvýšenie efektivity, zníženie náročnosti a monitorovanie pracovných procesov uskutočňovaných v advokátskych kanceláriách na území Slovenskej republiky. Zároveň ...
 • Informační systém pro podporu řízení skladu, obchodu a marketingu 

  Ferencz, Erik
  Tento semestrálny projekt sa zaoberá analýzou, návrhom  informačného systému na  správu a vedenie obchodnej firmy. Systém je navrhnutý tak, že ho tvorí neobmedzené množstvo modulov ktoré spolu spolupracujú alebo na seba ...
 • Mobilní aplikace pro zajištění sportovních aktivit 

  Hlipala, Ľuboš
  Táto bakalárska práca popisuje tvorbu mobilnej aplikácie, ktorá má za úlohu osloviť užívateľov so spoločnou záľubou v športe a poskynúť im vhodnú platformu pre zdieľanie tejto záľuby. Naimplementovaný systém pozostávajúci ...
 • Moderní technologie v OLAP 

  Janoška, Daniel
  Nástroje OLAP sa v stále väčšej miere uplatňujú v podnikoch a inštitúciach po celom svete. Sú špeciálne zamierené na podporu potrieb riadiacich pracovníkov. Hlavnou témou seminárnej práce je OLAP analýza s jej možnosťami. ...
 • Modul plánování a řízení výrobních zdrojů 

  Klaudíny, Michal
  Bakalárska práca je zameraná na návrh a vytvorenie systému na zefektívnenie riadenia a plánovania výrobných zdrojov konkrétnej firmy. Obsah práce tvorí krátke predstavenie firmy, potom nasleduje teoretická časť, v ktorej ...
 • Multiplatformní přehrávač zvukových signálů 

  Henzely, Július
  Táto diplomová práca se zaoberá problematikou multiplatformných knižníc na tvorbu grafických aplikácií. V práci sú zahrnuté aj základné teoretické znalosti o systéme relačnej databázy SQLite, ktorý bol použitý v praktickej ...
 • Návrh a implementace dílčí části IS pro advokátní kanceláře 

  Bartánus, Radovan
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a implementáciou zmien a rozšírujúcich častí vybraného informačného systému, využívaného v advokátskej kancelárii JUDr. Jána Bartánusa v Ružomberku. Systém, implementovaný ako webová ...