Now showing items 1-8 of 8

 • Automatické rozměření signálů EKG 

  Zimolka, Jakub
  Tato práce popisuje vybrané metody detekce QRS a rozměření EKG. V teoretické části je stručně popsána elektrokardiografie, metody rozměření QRS komplexů a obsahuje také stručnou teorii vlnkové transformace. Podrobně je ...
 • Detekce komplexu QRS u experimentálních záznamů EKG 

  Bucsuházy, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí komplexů QRS. V teoretické části je představen souhrn vybraných metod detekce komplexu QRS. Podrobněji je popsána vlnková transformace, která je využita k realizaci detektoru komplexu ...
 • Detekce komplexů QRS v signálech EKG 

  Zhorný, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí komplexů QRS z elektrokardiogramů s využitím časově frekvenční analýzy. Detekční postupy jsou založeny na vlnkové a Stockwellově transformaci. V teoretické části práce jsou popsány ...
 • Metody potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Herodes, Jakub
  Práce hodnotí účinnost číslicové lineární i nelineární filtrace na odstranění síťového rušení ze signálů EKG. Pro získání průměrných výsledků se pracuje s databází CSE, ve které je k dispozici 3750 čistých přirozených i ...
 • Rozměření signálů EKG 

  Trnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá podrobným rozměřením jednoho cyklu EKG signálu. Parametry vzorků počátků a konců jednotlivých významných úseků tohoto cyklu jsou získány z hodnot uvedených v databázi TESTRO. Dále je nalezen ...
 • Rozměření signálů EKG 

  Trnová, Kateřina
  Tato bakalářská práce se zabývá podrobným rozměřením jednoho cyklu EKG signálu ze známých počátků a konců jednotlivých významných vln tohoto cyklu z hodnot uvedených v databázi TESPRO a nalezením reprezentativního cyklu. ...
 • Rozměření signálů EKG 

  Šlof, Michael
  Tato diplomová práce s názvem Rozměření signálů ekg je zaměřena na detailní popis klidových signálů ekg, který vychází ze známých poloh počátků a konců vlny P, komplexu QRS a konce vlny T. Použity byly klasické dvanácti ...
 • Rozměřování experimentálních záznamů EKG 

  Hanzelka, Adam
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem principů detekce a rozměření signálu EKG. Teoretická část obsahuje popis fyziologie vzniku a šíření akčního potenciálu po srdci a věnuje se základům elektrokardiografie. Dále jsou ...