Now showing items 1-4 of 4

 • Informační systém pro podporu tréninkových aktivit 

  Smékalová, Pavlína
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a tvorbou  informačního systému pro podporu tréninkových aktivit. Aby měli uživatelé systém vždy k dispozici, je vytvořen jako webová aplikace. Je vytvořen informační systém, který ...
 • Nástroj na vizualizaci databázového modelu existující databáze 

  Šišák, Ivan
  Snaha zobrazovat informace jednodušším způsobem vedla ke vzniku tohoto projektu. V databázových systémech existuje několik informací, které   popisují databázový model a jejich textová reprezentace je velmi rozsáhlá a ...
 • Návrh a zavedení databázového modelu pomocí VBA 

  Dóczy, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu a implementaci databázového modelu. Včetně teoretické části obsahuje práce způsob a postup k vytvoření a zavedení funkčního databázového modelu do podniku a následně jeho ...
 • Návrh firemní databáze evidence smluv 

  Kuda, Michal
  Práce pojednává o problematice výběru, návrhu a implementace vhodného databázového systému. Zabývá se historií jejich vývoje a vybrané systémy také porovnává. V mojí práci je popsán návrh datového modelu pro firemní databázi ...