Now showing items 1-5 of 5

 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku 

  Drgová, Lenka
  Diplomová práce si klade za cíl prostřednictvím vybraných poměrových ukazatelů zhodnotit finanční výkonnost společnosti Fatra, a.s., zároveň ji však srovnat s finanční výkonností, které dosahuje oborové prostředí v České ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Ištvánková, Michaela
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením finanční výkonností podniku. Metoda, pomocí které bude výkonnost měřena se nazývá benchmarking. Vybraným podnikem je společnost Tente s.r.o., která bude na základě zvolené metody ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím benchmarkingu 

  Bednářová, Michala
  Tato diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční výkonnosti podniku prostřednictvím metody benchmarking. Pro tuto práci byla vybrána společnost NC Line a.s., která je prostřednictvím této metody porovnávána z hlediska ...
 • Hodnocení finanční výkonnosti společnosti prostřednictvím benchmarkingu 

  Kósová, Michaela
  Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti Direct Parcel Distrubution CZ s.r.o pomocí metody benchmarking. První část práce poskytuje teoretická východiska pro danou problematiku s ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Schulzová, Milada
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční a obchodní výkonnosti společnosti AGRI CS a.s., a to zejména s využitím metody benchmarking. Teoretická část práce se zabývá vybranými přístupy a metodami vhodnými pro ...