Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a návrh informačního systému pro firmu eSports.cz, s.r.o. 

  Kobelka, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro firmu eSports, s.r.o. První kapitola předkládá teoretická východiska nutná k pochopení celé problematiky. Druhá kapitola posuzuje současný stav společnosti ...
 • Firemní informační systém 

  Hronek, Pavel
  Předložená práce obsahuje analýzu, návrh a implementaci informačního systému pro firmu S.N.O.P, který umožňuje udržovat informace o zařízeních pracujících s výlisky. Dovoluje evidovat závady, denní a pravidelné kontroly, ...
 • Informační systém pro podporu návrhu kamerových systémů 

  Hronek, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací informačního systému pro firmu Patrokolos s.r.o., zabývající se bezdrátovými spoji pro kamerové a zabezpečovací systémy. Informační systém umožňuje jeho uživatelům ...
 • Návrh a implementace IS pro malý podnik 

  Weirich, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací IS pro tvorbu on-line objednávek vazeb závěrečných prací. Nejdříve je v práci analyzována součastná situace. Na základě provedené analýzy je vytvořen vlastní návrh ...
 • Návrh databáze pro Eltex electronics 

  Kravcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu databázového systému přizpůsobenou požadavkům společnosti ELTEX electronics. Návrh databáze je realizován v databázovém systému MySQL. Databáze je navržena pro účely archivace ...
 • Návrh databáze pro neziskovou organizaci 

  Rozbořil, Radek
  Bakalářská práce se zabývá návrhem databáze pro neziskovou organizaci Diakonie ČCE Betlém. Výsledný návrh by měl zlepšit, a hlavně zjednodušit, pracovní podmínky v organizaci. Návrh vychází z analýzy prostředí a z požadavků ...
 • Návrh databáze svazků stroje 

  Suchomel, Michal
  Bakalářská práce pojednává o návrhu na vytvoření databáze svazků stroje s textovým výstupem do modelovacího programu pro dotčený subjekt. Databáze pracuje na základě konkrétních požadavků dané firmy. Práce obsahuje vlastní ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Macháč, Jan
  Tato práce má za cíl navrhnout informační systém, který pomůže organizaci TOM 1303 Maracaibo zajistit bezproblémový každodenní chod. Práce obsahuje popis současných podmínek, návrh databáze a relací a také popis jednotlivých ...
 • Návrh firemní databáze evidence smluv 

  Kuda, Michal
  Práce pojednává o problematice výběru, návrhu a implementace vhodného databázového systému. Zabývá se historií jejich vývoje a vybrané systémy také porovnává. V mojí práci je popsán návrh datového modelu pro firemní databázi ...
 • Návrh systému pro řízení skladové agendy školicího střediska 

  Straško, Marián
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit nejprve nezbytný teoretický fundament v oblasti rozvojových směrů, podnikových strategií a strategických cílů firmy, a dále v praktické části navrhnout systém pro řízení a sledování ...
 • Revize informačního systému ve firmě ICE invest spol. s r.o. a návrh změn v systému 

  Vincens, Daniel
  Tento práce ukazuje integraci nadstavbového informačního systému do již zaběhnutého systému zpracování dat firmy ICE invest spol. s r.o. V práci je k nalezení praktická i teoretická část.