Now showing items 1-2 of 2

  • Editor relačních tabulek 

    Macák, Martin
    Tato práce pojednává o~možnostech využít obecný editor relačních tabulek jako jednoduchý informační systém, který by nezávisle na typu podkladové databáze a částečně nezávisle na jejím schématu umožnil definovat dodatečnou ...
  • Porovnání technologií pro objektově relační mapování 

    Fatrdla, Pavel
    Diplomová práce se zabývá současnými technologiemi pro objektově relační mapování (ORM) v jazyce Java. Stručně se věnuje i konkurenčním technikám perzistence objektů v souborech, objektových a objektově-relačních databázích. ...