Now showing items 1-20 of 26

 • Analýza reportovacích služeb z databáze obchodní společnosti a návrhy na změny 

  Zetocha, Adam
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou zbierania, ukladania a hlavne vytvárania reportov z obrovského množstva dát získaných obchodnými zástupcami firmy priamo na prevádzkach jednotlivých reťazcov. Zameriam sa predovšetkým ...
 • Aplikační platforma v PHP 

  Špaček, Pavel
  Cílem práce je vytvořit model platformy pro vývoj aplikací za předpokladu, že tato platforma bude realizována v jazyce PHP. Aplikace jsou tvořeny spojováním funkčních modulů dle požadovaných vlastností. Běh takto vytvořené ...
 • CAR2 - Czech Database of Car Speech 

  Pollak, P.; Vopicka, J.; Hanzl, V.; Sovka, Pavel (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 1999-12)
  This paper presents new Czech language two-channel (stereo) speech database recorded in car environment. The created database was designed for experiments with speech enhancement for communication purposes and for the study ...
 • Dlouhodobé posuzování vozovek opravených recyklací podkladů 

  Kadlubiec, Janusz
  Má práce se zabývá sledováním úseků komunikace, které byly zrekonstruované zrecyklováním stávajícího povrchu. Já jsem tyto komunikace zdokumentoval a posoudil jejich stav po době užívání. Sledováné úseky jsem vložil do ...
 • Genotypizace u makaků ve výzkumu infekce virem HIV 

  Matula, Jan
  Moderní výzkum virových onemocnění je závislý na analýze genetických dat a to nejen samotných virových sekvencí, ale i specifických receptorů, které na virové onemocnění reagují. Tato práce představuje balíček nástrojů ...
 • Návrh audio-vizuální databáze pro extrakci sekundárních biometrických a ne-biometrických znaků 

  Holeksa, David
  Cílem tohoto semestrálního projektu je navrhnout vhodnou databázovou strukturu pro audio-visuální data, části extrahované z těchto dat odpovídající sekundárním biometrickým a ne-biometrickým znakům a popis těchto znaků. ...
 • Návrh databázové aplikace pro podporu finančního rozhodování v oblasti odměňování zaměstnanců 

  Ohnůtková, Lucie
  Tématem mé bakalářské práce je problematika informačních systémů s akcentem na databázové systémy. Součástí je vytvoření databáze v prostředí MS Access a následné aplikace, jejímž cílem je poskytovat informace zejména z ...
 • Návrh elektronického obchodu pre firmu Kniha Marcela Kutejová 

  Plško, Marek
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu pre kníhkupectvo Marcela Kutejová, ktoré sa rozhodlo rozšíriť svoje pole pôsobnosti na internet. Návrh je riešený z dvoch hžadísk, a to z hžadiska marketingového ...
 • Návrh informačního systému 

  Götthans, Jakub
  Diplomová práce pojednává o problematice informačních systémů ve společnosti, která se zabývá ambulantním, gynekologickým a genetickým vyšetřením pacientů. Posuzuje současný stav společnosti, hlavní firemní procesy a jejich ...
 • Návrh informačního systému 

  Kolář, Jiří
  Tato práce pojednává o informačních systémech v podnicích, jejich technologiích a nových trendech v oblasti hardwaru využívaných pro zjednodušení, zrychlení a zefektivnění firemních procesů. Následně se práce věnuje rozšíření ...
 • Návrh internetových stránek 

  Nosek, Tomáš
  Obsahem bakalářské práce je návrh a realizace internetových stránek pro organizaci Lázně Hodonín. Cílem tohoto projektu je vytvoření moderních internetových stránek, jež by byly přínosem pro marketingovou situaci organizace.
 • Návrh kritérií a tvorba metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech v konkrétních lokalitách 

  Tesařová, Zdeňka
  V dizertační práci je popsána problémová situace, která spočívá v neexistenci ujasněné metodiky pro stanovení výše nájmů z pozemků v zemědělských areálech. Jsou navržena kritéria, která by mohla mít vliv na výše nájmů z ...
 • Návrh manažerského reportingu a vizualizace dat 

  Melzrová, Anežka
  Cílem této bakalářské práce je zhodnotit finanční situaci firmy fyftstore s.r.o., která se zabývá maloobchodem, na základě výsledků této analýzy pak navrhnout optimalizační řešení, které bude navrhnuto na základě informací ...
 • Návrh SQL databáze pro elektronický obchod 

  Kadleček, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a vytvořením SQL databáze pro elektronický obchod. Obsahuje teoretickou část, analýzu současného stavu a také praktickou část. V teoretické části jsou potřebné informace k pochopení ...
 • Návrh systému pro správu klientů společnosti Tandem CRC CZ, s.r.o. 

  Dlouhý, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh systému pro správu vztahu se zákázníky pro společnost Tandem CRC CZ s.r.o. Analyzuje konkrétní potřeby společnosti a na základě jejich požadavků je vytvořen návrh systému.
 • NoSQL databáze pro data senzorů s podporou časových řad 

  Vizina, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tématem NoSQL databází, jež lze využít pro efektivní ukládání senzorových dat s charakterem časových řad. Cílem je navrhnout a implementovat vlastní řešení databáze určené pro ukládání dat ...
 • PHP framework pro tvorbu jednoduchých informačních systémů 

  Ludwig, Jakub
  Tato bakalářská práce popisuje a dokumentuje vývoj frameworku pro tvorbu jednoduchých informačních systému a v něm nové verze informačního systému Studentské Unie FIT VUT v Brně. Práce obsahuje popis jednotlivých etap ...
 • POROVNÁNÍ TRŽNÍCH CEN BYTŮ S CENAMI ZJIŠTĚNÝMI POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM PODLE OCEŇOVACÍCH PŘEDPISŮ 

  Superatová, Alena
  V disertační práci je na základě průzkumu trhu stanovena tržní cena bytů v různých katastrálních územích města Brna. Tato je porovnána s cenami bytů zjištěnými dle oceňovacích předpisů. Rozdíly cen jsou následně analyzovány. ...
 • Přehled a vyhodnocení dostupných databází při oceňování trvalých porostů 

  Pavlák, Jakub
  Předmětem diplomové práce je vyhodnocení dostupných databázových zdrojů použitelných ve znaleckých oborech lesního hospodářství. Teoretická část popisuje základní pojmy související s lesním hospodářstvím a ochrannou přírody ...
 • Reporting v prostředí lokalizačního projektu založený na platformě SharePoint 

  Kolmačka, Pavel
  Předmětem této bakalářské práce je reporting, jenž je zejména v dnešní době klíčovým pomocníkem při sběru informací nezbytných pro kvalitní rozhodování, ať už z pohledu projektového managementu, nebo vrcholného vedení ...