Now showing items 1-19 of 19

 • Analýza měření PID degradace FV modulů na bázi křemíku 

  Baklík, Radim
  Diplomová práce se zabývá krystalickými fotovoltaickými moduly v návaznosti na fenomén PID. Práce se zaměřuje na metody zkoumání měnících se elektrických veličin, jako je paralelní odpor a svodový proud, při probíhající ...
 • Analýza spotřeby vody 

  Pokorná, Denisa
  Předmětem bakalářské práce je zpracování analýzy spotřeby vody v areálu fakulty stavební. Převážná část práce se věnuje vyhodnocení dat získaných systémem chytrého měření, který je momentálně pouze nainstalovaný u fakturačního ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu FAST VUT Brno 

  Fogl, Jiří
  Předmětem diplomové práce je analýza spotřeby vody v areálu Fakulty stavební VUT Brno. Hlavní část práce se zabývá analýzou naměřených dat, které jsou zaznamenávány pomocí dataloggeru umístěného na fakturačním vodoměru ...
 • Analýza spotřeby vody v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

  Nedoma, Tomáš
  Bakalářská práce zpracuje analýzu spotřeby vody v areálu fakulty stavební VUT v Brně. Součástí bude pasportizace všech fakturačních i podružných vodoměrů v areálu fakulty, vyhodnocení možností a návrh automatického sběru ...
 • Datalogger pro stavební konstrukce 

  Hendl, Adam
  Semestrální práce se zabývá problematikou automatizovaného měření a ukládání hodnot teploty vlhkosti a tlaku ve stavebních konstrukcích. V sekci věnující se vlastní práci je především postup, jak jsem postupoval při realizaci ...
 • Datalogger s mikrokontrolerem MSP430 a SD paměťovou kartou 

  Váša, Tomáš
  Práce se zabývá konstrukcí bateriového dataloggeru s mikrokontrolerem MSP430. Na začátku práce jsou popsány různé typy dataloggeru a jejich vybavení. Dále je zde řešen návrh dataloggeru. Jako je elektrické zapojení, návrh ...
 • Měření veličin ve stavebních konstrukcích 

  Flagar, Vojtěch
  Tato práce se zabývá návrhem hardwarové a softwarové části decentralizovaného systému pro sběr dat z velkého množství senzorů. Zamýšlenou aplikací práce je měření veličin ve stavebních konstrukcích. Navržený systém je ...
 • Modul pro monitorování teploty 

  Martínek, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací modulu pro vícebodové monitorování teploty v chladících a mrazících zařízeních ve skladech a prodejnách potravin. Jako řídící procesor pro měřící modul byl vybrán Atmel ATMega128, ...
 • Monitor pro Wireless M-Bus 

  Baštán, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem bateriově napájeného zařízení pro monitorování a záznam komunikace Wireless M-BUS. Práce popisuje jak komunikační protokol M-BUS, a na něj navazující bezdrátový komunikační protokol Wireless M-BUS, ...
 • Návrh elektroniky autonomního monitorovacího systému 

  Heger, Krištof
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronických prvkov autonómneho monitorovacieho systému, ktorý bude použitý na diagnostiku elektromagnetického vibračného generátora vyvinutého na VUT v Brne. Tento generátor by ...
 • Návrh shozové laboratoře pro testy balistických záchranných systémů 

  Chadima, Bedřich
  Tato diplomová práce je zaměřena na návrh shozové laboratoře pro testy balistických záchranných systémů. V první části práce jsou popsány balistické záchranné systémy, jejich části a metody testování těchto systémů. Ve ...
 • Nezávislý datalogger s USB připojením 

  Novobilský, Petr
  Práce se zabývá návrhem a výrobou datového záznamníku schopného měřit teplotu, vlhkost a tyto údaje zaznamenávat. Práce se dále zaměřuje na maximalizaci výdrže použitého akumulátoru a maximální efektivitu ukládaní dat.
 • Optimalizace převodových poměrů závodních automobilů 

  Bém, Pavel
  Pavel BÉM Optimalizace převodových poměrů závodních automobilů DP, ÚADI, 2008, str.62 , obr.69 . Nejprve charakterizuji problematiku převodovek a poté zhodnotím dataloggery závodních vozů používané v současné době. Vytvořím ...
 • Smart Metering vodovodu v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

  Černíková, Eva
  Cílem této diplomové práce byla analýza možností a přínosů nasazení systému chytrého měření na fakturačních vodoměrech v areálu Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Úkolem bylo získání konkrétních nabídek ...
 • Systém pro měření teploty, tlaku a vlhkosti ve výrobní hale 

  Kudera, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem celkové koncepce distribuovaného systému pro měření teploty, tlaku a vlhkosti, přičemž systém je přizpůsoben pro potřeby výrobní haly přístrojových transformátorů a senzorů společnosti ...
 • Vibrodiagnostický systém 

  Bortlík, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce poruch ložisek projevujících se zvýšenou mírou vibrací a akustické emise. Úvodem se práce zabývá seznámením s běžnými poruchami vznikajícími na ložisku během provozu a ...
 • Vytvoření Bluetooth dataloggeru pro záznam a zpracování naměřených dat 

  Vaverka, Jan
  První část této práce se věnuje dataloggerům a jejich využití v dnešním světě. Ve druhé částí se práce zabývá mikrokontroléry, které se využívají jako řídící jednotky pro dataloggery. Byly popsány jednotlivé periferní ...
 • Zařízení pro záznam dat 

  Dráb, Dominik
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom univerzálneho zariadenia pre záznam dát. Práca obsahuje návrh koncepcie zariadenia a popis jednotlivých systémov a komponentov, ktoré sú potrebné pre záznam dát. Záznamník je navrhnutý ...
 • Záznamník 

  Štupák, Branislav
  Táto práca sa zaoberá vývojom dataloggera pre monitorovanie prostredí strešných konštrukcií historických stavieb. Zariadenie je realizované pomocou mikrokontroléra ATmega328P a využitia jednoduchých princípov pre snímanie ...