Now showing items 1-6 of 6

 • Business Intelligence - využití data miningu ve firemních procesech 

  Skalický, Tomáš
  Cieľom danej bakalárskej práce je zoznámiť sa s pojmom Business Intelligence, rovnako ako aj s pojmom datamining a jeho využitím vo firemnej sfére. V úvodnej teoretickej časti priblížim nástroje Business Intelligence a ...
 • Klasifikace webových stránek 

  Kolář, Roman
  Práce se zabývá problematikou automatické klasifikace webových stránek s využitím asociačního klasifikátoru. Je představena klasifikace, jakožto jeden z oborů dolování znalostí z databází; zvláštní prostor je věnován ...
 • Porovnání modelů pro dolování dat z databází 

  Pospíšil, Jan
  Tato práce se zabývá základním porovnáváním vlastností dataminingových modelu vzhledem k různým povahám dat. Důraz byl kladen především na nalezení klíčových vlastností, které ovlivňují přesnost klasifikace dat. Práce je ...
 • Porovnání modelů pro dolování dat z databází 

  Gabriš, Ondrej
  S prudkým rozvojem informačních technologií neustále stoupá i množství vyprodukovaných dat a narůstá potřeba je rychle a efektivně zpracovávat za účelem odhalení skrytých znalostí obsažených v datech. Tahle práce se zabývá ...
 • Systém pro testování obchodní strategie 

  Lanc, Martin
  Práce uvádí do problematiky obchodování cenných papírů jak na celosvětové burze. Vysvětluje základní pojmy, které jsou nezbytné pro pochopení systému obchodování cenných papírů, tvorby obchodní strategie a prostředků, jak ...
 • Využití programu Adaptrade při tvorbě investičního portfolia 

  Budík, Jan; Doskočil, Radek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011-06)
  Purpose: The paper deals with the creation of an investment portfolio using a proactive approach and technical elements to investment and speculations. Our aim was to perform statistical analysis of selected financial ...