Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza globálních meteorologických dat 

  Gerych, Petr
  Práce obecně popisuje problematiku datových skladů a získávání znalostí z databází. Dále se zaměřuje na databáze s meteorologickými daty a jejich problémy. V praktické části práce je popsán návrh metody pro dolování dat z ...
 • Datové sklady a OLAP v prostředí MS SQL Serveru 

  Madron, Lukáš
  Práce se zabývá problematikou datových skladů a OLAP. Tyto technologie jsou zde definovány a popsány. Dále je představena architektura produktu MS SQL Server a jeho nástroje pro práci s datovými sklady a OLAP. Získané ...
 • Datové sklady a OLAP v prostředí MS SQL Serveru 

  Rudol, Pavel
  Tato práce se zabývá problematikou datových skladů a OLAP analýzy. Je zde uvedena jejich de nice a využití. Dále je zde popsáno prostředí MS SQL Serveru pro podporu vývoje datových skladů. Zde popsané technologie jsou ...
 • Klient pro zobrazování OLAP kostek 

  Podsedník, Lukáš
  V úvodu práce popisuje základy a využití datových skladů a OLAP technik a operací využívaných nad datovými sklady. V návaznosti je popsán jeden z komerčních OLAP klientů. Na základě vlastností tohoto produktu je vytvořena ...
 • Návrh a implementace Business Intelligence systému 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence na bázi nekomerčních technologií, zvážení jeho nákladů pro zavedení, zhodnocení ekonomického přínosu a návrh konečného východiska z momentálně neuspokojivého ...
 • Řešení Business Intelligence 

  Dzimko, Miroslav
  Diplomová práce prezentuje zhodnocení současného stavu systému firmy, identifikace kritických oblastí a oblastí vhodných pro zlepšení. Na základě teoretických poznatků a výsledku analýz je navržen komerční Business ...
 • Zhodnocení Business Intelligence systému firmy a návrh na jeho zlepšení 

  Anakhia, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit aktuální řešení Business Intelligence systému fungujícího ve firmě Moravia IT a.s., identifikovat možné oblasti zlepšení a navrhnout zlepšující opatření vedoucí ke zkvalitnění a zefektivnění ...