Now showing items 1-13 of 13

 • Agent pro kurzové sázení 

  Bělohlávek, Jiří
  Tato práce vysvětluje návrh a implementaci agenta pro podporu kurzového sázení. Nechybí ani teoretické pozadí o online kurzovém sázení, pravděpodobnosti a statistice. V části dolování dat je nastíněn princip dolování dat ...
 • Analýza firemních procesů a návrh optimalizace s využitím data miningu 

  Bartík, Branislav
  Táto bakalárska práca je zameraná na analýzu firemných procesov v spoločnosti Acision s.r.o. . Je vybraná určitá skupina špecialistov alebo tímov, nad ktorými sú vykonávané analýzy výkonnosti, ktoré môžu poslúžiť ako dobrý ...
 • Grafický podsystém v prostředí internetového prohlížeče 

  Vlach, Petr
  Tato diplomová práce se skládá ze dvou částí. První části se zabývá existujícími komerčními a nekomerčními systémy pro zobrazení OLAP dat pomocí kontingenčních tabulek a grafů a jejich srovnáním. Zjištěné poznatky o ...
 • Nástroje Business Intelligence a jejich implementace v podniku 

  Ubr, Michal
  Tato práce se zabývá analýzou nástrojů spojených s business intelligence ve vybraném podniku ŽĎAS a. s. a následným vypracováním návrhu na zlepšení jednotlivých součástí a služeb spadajících do této oblasti. Práce se ...
 • Návrh a implementace Business Intelligence systému 

  Škapa, Martin
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence na bázi nekomerčních technologií, zvážení jeho nákladů pro zavedení, zhodnocení ekonomického přínosu a návrh konečného východiska z momentálně neuspokojivého ...
 • Návrh a implementace Business Intelligence ve webovém prostředí 

  Krupa, Peter
  Tato práce pojednává o Business Intelligence jako o nástroji pro podporu rozhodování vedení podniku. Obsahuje návrh takového nástroje ve webovém prostředí na míru konkrétní firmě. Řešení je postaveno na platformě PHP s ...
 • Návrh řešení Business Intelligence 

  Drdla, Tomáš
  Cílem diplomové práce je navrhnutí řešení Business Intelligence a zvážit jeho dopady na rozhodovací procesy, náklady na zavedení, celkový přínos pro firmu a dále vytvoření návrhu, který pomůže změnit nynější neuspokojivou ...
 • Návrh využití nástrojů Business Intelligence pro potřeby malé firmy 

  Stryka, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou stávajících procesů probíhajících v malé softwarové firmě. Na základě vyhodnocení slabých stránek jsou navržena rozšíření informačního systému o nový modul pro on-line prodej produktů ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Jäger, Vítězslav
  Diplomová práce řeší problematiku firemních informačních systémů, hodnotí jejich výhody, nevýhody a možná rizika plynoucí z jejich zavedení. V teoretické části jsou řešeny ERP systémy jako celek, jejich vývoj v minulosti ...
 • Řešení Business Intelligence 

  Dzimko, Miroslav
  Diplomová práce prezentuje zhodnocení současného stavu systému firmy, identifikace kritických oblastí a oblastí vhodných pro zlepšení. Na základě teoretických poznatků a výsledku analýz je navržen komerční Business ...
 • Využití nástrojů Business Intelligence k zefektivnění zákaznického centra 

  Mencner, Jacek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem řešení Business Intelligence. Hlavním úkolem je analýza procesů kontaktu zákazníka, na jejíž základě bylo navrženo řešení Business Intelligence. Díky získaným poznatkům jsou navrženy ...
 • Využití strojového učení ve firemním prostředí 

  Balarinová, Helena
  Diplomová práce je zaměřena na využití strojového učení ve firemním prostředí. Součástí práce je podrobný postup, jak jsem došla k cílovým predikcím, včetně očištění a práci s daty.
 • Zhodnocení Business Intelligence systému firmy a návrh na jeho zlepšení 

  Anakhia, Tomáš
  Cílem bakalářské práce je zhodnotit aktuální řešení Business Intelligence systému fungujícího ve firmě Moravia IT a.s., identifikovat možné oblasti zlepšení a navrhnout zlepšující opatření vedoucí ke zkvalitnění a zefektivnění ...