Now showing items 1-7 of 7

 • Implementace součtového datového typu v C++ 

  Novák, Samuel Matyáš
  Práce se zaobírá problematikou implementace součtového datového typu v jazyce C++. Nejprve navrhuje vlastní abstrakce pro manipulaci s posloupnostmi hodnot a typů, které následně umožňují vyjadřovat komplexní operace ...
 • Lokální vyhledávání pro Linux 

  Prívozník, Michal
  Tato práce se zabývá indexací, různými typy indexovacích struktur, jejich výhodami a nevýhodami. Poskytuje základ pro vytvoření vyhledávače s podporou morfologie, různých formátů souborů. Nastínila základní myšlenky, jejichž ...
 • Optimalizace LINQ pro .NET 

  Šerý, Daniel
  Tato práce se zabývá LINQ (Language integrated query) a řeší možnosti jeho implementace a optimalizace v jazyce C#. Je vybrána a implementována metoda přepisu dotazů na procedurální kód před překladem programu. Cílem práce ...
 • Řídicí a datové struktury v programovacích jazycích 

  Janeček, Jan
  Podstatou této práce je uvést základní informace o algoritmizaci a obecné poznatky o řídicích a datových strukturách. Tyto poznatky jsou pak ve vybraných programovacích jazycích konkretizovány, je provedeno jejich srovnání ...
 • Systém pro podporu výuky dynamických datových struktur 

  Trávníček, Jiří
  Hlavním cílem této práce je navrhnout a implementovat aplikaci, která může být využita jako pomůcka pro výuku základů programování. Konkrétně je pozornost soustředěna na oblast dynamických datových struktur. Cílová aplikace ...
 • Vyhledávání duplicitních textů 

  Pekař, Tomáš
  Cílem této práce je navrhnout a implementovat systém pro vyhledávání duplicitních textů. Výsledná aplikace by měla umět dokumenty indexovat a také je v indexu vyhledávat. V naší práci se zabýváme předzpracováním dokumentů, ...
 • Zásuvný modul pro Code::Blocks realizující grafické zobrazení datových struktur při ladění 

  Belica, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací zásuvního modulu pro zobrazení datových struktur při ladění ve vývojovém prostředí Code::Blocks. Zaměřuje se zejména na možnost vizualizace polí a struktur s ukazateli jako ...