Now showing items 1-20 of 21

 • Analýza a návrh informačního systému pro firmu eSports.cz, s.r.o. 

  Kobelka, Michal
  Diplomová práce se zabývá analýzou a návrhem informačního systému pro firmu eSports, s.r.o. První kapitola předkládá teoretická východiska nutná k pochopení celé problematiky. Druhá kapitola posuzuje současný stav společnosti ...
 • Datový a funkční model informačního systému 

  Polívka, Rostislav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem datového a funkčního modelu informačního systému pro potřeby překladatelské agentury A-tradi, Mgr. Martina Vašková. Cílem je zejména pomocí těchto modelů definovat a zachytit všechny ...
 • Geografické informační systémy v dopravě 

  Souček, Václav
  Práce je zaměřena na problematiku spojenou s využíváním geografických informačních systémů v dopravě. Z typů dopravy byla vybrána doprava železniční, pro svůj obrovský potenciál zejména v oblasti nákladní přepravy, ale ...
 • Informační systém pro evidenci zařízení počítačové sítě FEKT 

  Kozlovský, Jiří
  Tato práce se zabývá vytvořením a realizací konceptu informačního systému pro evidenci zařízení počítačové sítě Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cílem práce je provést ...
 • Informační systém pro podporu výroby 

  Homzová, Michaela
  Tato práce se zabývá návrhem databázového systému pro skladování výsledků měření a testování vyrobených jednotek ze stanic, které tvoří součást výrobní linky.
 • Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu 

  Bobák, Petr
  Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační ...
 • Návrh a implementace skladového systému 

  Pokorný, Petr
  V této bakalářské práci se zabývám návrhem skladového systému pro knihkupectví, dle specifických požadavků pro toto odvětví. Na základě analýzy stávajícího systému zjišťuji nedostatky a navrhuji řešení na jejich odstranění. ...
 • Návrh části informačního systému pro firmu Webwings, s.r.o. 

  Kobelka, Michal
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku analýzy a návrhu části informačního systému pro firmu Webwings s.r.o. Firma Webwings s.r.o. dostala za úkol vytvořit pro svého klienta – Středisko Řehoře Mendla v Brně – informační ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Bartoš, Jiří
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh části informačního systému pro vybraného podnikatele. Návrh vychází z analýzy současného stavu firmy. Obsahuje tvorbu datového modelu, výběr softwaru, chování systému a specifikaci ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Nguyen, Minh Duc
  Bakalářská práce se zaměřuje na návrh dílčí části informačního systému konkrétní firmy. Návrh vychází z analýzy současného stavu, cílem je zjednodušit práci s evidencí záznamů firmy. Obsahuje výběr softwaru, datový model, ...
 • Návrh elektronického obchodu pre firmu Kniha Marcela Kutejová 

  Plško, Marek
  Bakalárska práca sa zaoberá návrhom elektronického obchodu pre kníhkupectvo Marcela Kutejová, ktoré sa rozhodlo rozšíriť svoje pole pôsobnosti na internet. Návrh je riešený z dvoch hžadísk, a to z hžadiska marketingového ...
 • Návrh evidence docházky s využitím RFID čipů 

  Borkovcová, Jitka
  Bakalářská práce se zabývá studiem moderní technologie RFID čipů a její aplikací ve firmě Sanborn a.s. Hlavním cílem je využití této technologie k evidenci docházky zaměstnanců jako náhrada čárových kódů, která povede ke ...
 • Návrh informačního systému 

  Plaček, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro oddělení dopravní zdravotní služby, které je součástí nemocnice. Práce popisuje teoretické poznatky potřebné pro analýzu a vlastní návrh, dále se věnuje analýze ...
 • Návrh informačního systému pro JÁNĚKDO.CZ 

  Drdla, Tomáš
  Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku analýzy a návrhu části informačního systému pro JáNěkdo.CZ s.r.o. Projekt JáNěkdo.CZ se zaměřuje na rekvalifikační kurzy na obchodní zástupce, dále vzdělávací činnosti a další ...
 • Návrh redakčního systému pro firemní prezentace 

  Bružina, Martin
  Bakalářská práce analyzuje problematiku návrhu internetových prezentací, kterými se prezentují malé a střední podnikatelské subjekty. Obsahuje návrh redakčního systému, který umožní vytvářet a spravovat firemní internetové ...
 • Návrh softwarové aplikace pro tvorbu automatické nabídky 

  Tesarčík, Josef
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem softwarové aplikace pro společnost, jejíž účelem bude zefektivnění nabídkového systému. Práce analyzuje přechozí verzi systému automatické nabídky a následně navrhuje nové konkrétní ...
 • Optimalizace SQL databáze pro výrobní společnost 

  Janča, Lukáš
  Tato bakalářská práce pojednává o problematice úprav databáze pro výrobní společnost, jejíž stávající databáze je v nevyhovujícím stavu. Práce je rozdělena na 3 části. První část se zabývá teoretickým pozadím problému. Ve ...
 • Posouzení a návrh modernizace vybraných částí informačního systému 

  Novák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá posouzením současného stavu vybraných částí informačního systému Zenit ve společnosti Nuvia a.s. a navržením jejich modernizace. V jednotlivých částech práce jsou definovaná teoretická ...
 • Realizace webového modulárního systému 

  Suchý, Petr
  Diplomová práce Realizace webového modulárního systému pojednává o webových modulárních systémech. Webové modulární systémy mají za cíl umožnit vytvářet univerzální webové prezentace bez nutnosti vytváření nových systémů. ...
 • Systém pro plánování cest 

  Vrba, Bohumil
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a vývojem webové aplikace sloužící k plánování cestovních tras s využitím technologie Google Maps. Věnuje se popisu použitých technologií, zejména ASP.NET, databázovému systému MS SQL ...