Now showing items 1-20 of 37

 • Rekonstrukce zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě 

  Trojáková, Michaela
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část se věnuje jednotlivým materiálům potrubí a vztahu mezi prostředím, protékající látkou a potrubím. Ve ...
 • Rozvoj místních komunikací v obci Přibyslavice 

  Dušek, Martin
  Předmětem diplomové práce je pomoci obci Přibyslavice s rozvojem místních komunikací. To zahrnuje projekční činnost podle současných potřeb obce a související konzultace s vedením obce a příslušným stavebním úřadem. Konkrétně ...
 • Řadový bytový dům - zdravotně technické a plynovodní instalace 

  Hájek, Petr
  Abstrakt v českém jazyce Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá hospodařením s dešťovou vodou retenčními nádržemi a vsakovacími zařízeními. Výpočtová část ...
 • Řešení dopravy v centru Havlíčkova Brodu 

  Tobek, Miroslav
  Náplní práce je řešení dopravy v centru města Havlíčkův Brod. Zejména se jedná o úpravu pozemní komunikace II/150, která spočívá ve změně organizace dopravy v ulicích Dolní, Žižkova a Na Ostrově ze stávajícího obousměrného ...
 • Výstavba sítí technického vybavení v obci 

  Hrachovinová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá vedením inženýrských sítí v urbanizovaném území, zejména sítěmi 3. a 4. kategorie. V teoretické části je provedena rešerše druhů, způsobů, zásad vedení i přípojek a materiály inženýrských sítí. ...
 • Zajištění náhradního způsobu odvodů odpadu obklíčené nemovité věci v cizím areálu 

  Kvapil, Radek
  V diplomové práci jsou řešeny možné způsoby odvádění a likvidace odpadních vod. Problematika odvádění odpadních vod vzhledem k životnímu prostředí je v posledních letech důkladně sledována a je zde patrná snaha o zlepšení ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v azylovém domě 

  Hadačová, Jana
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v azylovém domě. Teoretická část je zaměřena na téma Nakládání s dešťovou vodou, ve které se řeší možnosti využití vody s ohledem na platné předpisy ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v budově kanceláří a šaten 

  Hlaváčková, Anna
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v administrativních budovách v průmyslovém areálu. Praktická část zahrnuje rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu v objektech. Teoretická část ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Kinc, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických instalací a plynovodních instalací. Teoretická část obsahuje informace o dimenzování vnitřního vodovodu. Výpočtová část a projekt obsahuje návrh splaškové a dešťové ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Ševčík, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na systémy recyklace ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Valášek, Martin
  Bakalářské práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací. V teoretické části se můžeme dozvědět něco o vsakování dešťových vod a o zařízeních pro vsakování dešťové vody. Výpočetní část a projekt ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce obsahuje návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Teoretická část řeší využívání dešťových vod v objektu jako vody provozní. Výpočtová část a projekt pak obsahují návrh dešťové ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Mauerová, Martina
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními podlažími. Teoretická část je zaměřena na problematiku dimenzování vnitřního ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Růžička, Pavel
  Úkolem bakalářské práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném bytovém domě. Jedná se o bytový dům s pěti nadzemními podlažími bez podsklepení. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlažích. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Roček, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zdravotně technických a plynovodních instalací v bytovém domě. Jedná se o bytový dům se třemi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část je zaměřena na odpadní vody a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě 

  Vajda, Matouš
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Teoretická část se zabývá materiály potrubí, dilatací a její kompenzací. ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě s administrativními prostory 

  Šťastný, Radek
  Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi. V teoretické části se zabývá trubními materiály a její historií. Výpočtová část práce obsahuje návrh vnitřního vodovodu, kanalizace, plynovodu a ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě s prodejnami 

  Svoboda, David
  Úkolem bakalářské práce je návrh zdravotně technických a plynovodních instalací v zadaném objektu. Jedná se o bytový dům s prodejnami se třemi nadzemními podlažími a suterénem. Byty se nacházejí ve všech nadzemních podlaží, ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě se zdravotnickým zařízením 

  Hadačová, Jana
  Diplomová práce se zabývá zdravotně technickými a plynovodními instalacemi v bytovém domě se zdravotnickým zařízením . Teoretická část je zaměřena na téma zpětného využívání dešťové vody, ve které se řeší možnosti využití ...
 • Zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty 

  Stýblo, Jaromír
  Bakalářská práce je zaměřená na zdravotně technické a plynovodní instalace v domě s nájemními byty. Teoretická část se zabývá srážkovými vodami a jejich využití. Řešená budova má sedm nadzemních podlaží a 33 nájemních bytů.