Now showing items 1-2 of 2

  • Dešťové nádrže na stokových sítích 

    Oháňka, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá problematikou provozování a navrhování dešťových nádrží na stokových sítích. Popisuje účel, funkci a využití dešťových nádrží, jejich rozdělení, vybavení, stavební řešení a konstrukce. Dále jsou ...
  • Zdravotně technické instalace výrobních budov 

    Čupr, Pavel
    Tato práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi výrobních hal. Teoretická část zkoumá způsoby odvádění srážkových vod. Součástí experimentální části je měření spotřeby vody. Projektová část řeší návrh zdravotně ...