Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků 

    Šmíd, Michal
    Bakalářská práce se zabývá problémem technologií vytavování voskového modelu spojených s výrobou přesných odlitků (technologie “ztraceného vosku“). Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená na nejmodernější ...