Now showing items 1-12 of 12

 • Analýza ekonomických ukazatelů společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. pomocí statistických metod 

  Látalová, Jana
  Předmětem bakalářské práce je využití statistických metod a metod finanční analýzy ke zjištění hodnot zvolených ekonomických ukazatelů společnosti Moravskoslezské cukrovary a.s. a jejich zhodnocení. Na základě zjištěných ...
 • The debt management in time of crisis: survey evidence from Poland and Silesia 

  Błach, Joanna; Wieczorek-Kosmala, Monika (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012-06)
  Purpose of the article: The purpose of the article is to present partial results of the research project conducted in Poland and Silesia aiming at analyzing changes in the financial condition of non-financial companies in ...
 • Efektivní financování podnikatelské činnosti 

  Havlíčková, Barbora
  Cílem bakalářské práce je na základě finanční analýzy zhodnotit finanční zdraví společnosti a zlepšit její financování. Práce se skládá z teoretické, analytické a návrhové části. Teoretická část obsahuje základní pojmy a ...
 • Finanční analýza vybrané výrobní firmy 

  Zychová, Simona
  Bakalářská práce na téma „Finanční analýzy vybrané výrobní firmy“ je zaměřena na zjištění a zhodnocení finanční situace vybrané firmy v letech 2009 - 2013. Zjištění finanční situace je v práci dosaženo výpočtem vybraných ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Klimeš, Petr
  Bakalarska prace se zameruje na financni analyzu a take na analyzu bodu zvratu firmy Avis Autovermietung GmbH v letech 2013 - 2016. Nejdrive v praci bude predstavena samotna spolecnost, pote zhodnoceni jednotlivych vysledku ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Petrželová, Alena
  Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o. v letech 2003 až 2006. Hodnocení je provedeno formou finanční analýzy na základě teoretických poznatků a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šťastná, Iva
  Tato práce hodnotí finanční situaci společnosti Auto Enge, a. s. v období let 2001 – 2005 a to za použití vybraných metod finanční analýzy a informací získaných z účetních výkazů – rozvahy, výkazu zisků a ztrát a přehledu ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Pešová, Veronika
  Bakalářská práce hodnotí pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy finanční situaci společnosti WALTER s.r.o. za období 2002 až 2006. Analyzuje problémy a navrhuje možná řešení, které by mohly vést ke zlepšení finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kubík, Petr
  Bakalářská práce se věnuje tématu Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Práce je zaměřena na zkoumání a hodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu v letech 2014 - 2018. V teoretické ...
 • Hodnocení finanční situace stavební firmy 

  Daňhelová, Magda
  Hodnocení finanční situace stavební firmy ukazuje a užívá metody a nástroje vedoucí k posouzení finanční situace, stability, likvidity a rentability této společnosti. Finanční analýza spočívá v hodnocení stavu a minulého ...
 • Návrh na zlepšení finanční situace firmy 

  Meluzínová, Jana
  Předmětem diplomové práce je provést finanční analýzu v konkrétní společonsti a uvést návrhy na zlepšení její finanční situace. První část práce shrnuje teoretické poznatky v oblasti finační analýzy. Představení společnosti ...
 • Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Synková, Tereza
  Bakalářská práce se zaměřuje na zhodnocení finanční situace společnosti SATT a.s. za období let 2008 až 2012. Zhodnocení finanční situace je provedeno pomocí vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy, pro jejichž sestavení ...