Now showing items 1-1 of 1

  • Vymáhání pohledávek 

    Kuchyňková, Tereza
    Bakalářská práce se zaměřuje na vymáhání pohledávek ve společnosti XYZ, a.s.. Práce se zabývá teoretickým vymezením pohledávky, dále jsou srovnávány teoretické poznatky se skutečností. Práce obsahuje návrh na zavedení ...