Now showing items 1-18 of 18

 • Finanční analýza a finanční plánování ve vzájemných souvislostech 

  Komenda, Roman
  Tato práce se bude zabývat finanční analýzou a finančním plánem stavebního podniku. V teoretické části je popsána finanční analýza a finanční plán. V praktické části je řešena finanční analýza a finanční plán firmy Ing. ...
 • Finanční situace firmy ARKO-TECHNOLOGY a.s. 

  Denker, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou firmy Arko Technology, a.s. Na základě zjištěných faktů z analýzy, obsahuje návrhy na zlepšení finanční situace zmíněné firmy, její nedostatky a také její silné stránky.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Mrkvová, Eva
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku PREMO s.r.o. v letech 2005 až 2008 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční analýza ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Michalová, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku, který je specialistou ve výrobě a prodeji skladovacích technologií. Práce využívá finanční analýzy, díky které zjišťuje finanční a ekonomický stav firmy a ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Balkovič, Miroslav
  Diplomová práca hodnotí finančnú a ekonomickú situáciu podniku Balky, s. r.o. na základe vybraných metód finančnej analýzy. Pre finančnú analýzu sú použité podnikové dáta z obdobia 2007 – 2009. Obsahuje návrhy riešenia k ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kadaňka, Filip
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti VALOSUN a.s. v letech 2005 až 2009 za pomocí účetních výkazů podle českých účetních standardů. V první části mé práce je vysvětleno, co je to finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, Milan
  Bakalářská práce na téma „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její řešení“ se v teoretické části zabývá finanční analýzou. Zkoumá její zdroje, její metody, způsob výpočtu a interpretace výsledků. V praktické ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Nevřivá, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem finanční a ekonomické situace firmy StavMaChem, s.r.o. pomocí elementárních metod finanční analýzy. Pro finanční analýzu jsou použity firemní data z období let 2000 až 2006. Ke ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Červenka, Ondřej
  Diplomová práce hodnotí finanční situaci podniku Lukrom, spol. s r.o. na základě vybraných metod finanční analýzy. Pro finanční analýzu byly použity podniková data z období 2006 – 2008. Diplomová práce předkládá návrhy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Brzobohatý, Tomáš
  Bakalářská práce podrobně hodnotí ekonomickou situaci a její vývoj za pomoci finanční analýzy ve firmě Camp Counselors and Work experience USA s.r.o. za rok 2006, 2007 a 2008. Zpracované hodnoty jednotlivých ukazatelů pak ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Karasová, Petra
  V mojí bakalářské práci se zabývám hodnocením finanční situace podniku Ekol, spol. s r.o. za roky 2005 až 2008. Toto hodnocení budu provádět pomocí účetních výkazů firmy podle českých účetních standardů. V první části práce ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Staufčíková, Sabina
  Ve své bakalářské práci se zabývám zpracováním finanční analýzy akciové společnosti TRADIX UH. Cílem této práce je zhodnotit vývoj finanční situace ve společnosti. Teoretická část popisuje problematiku finanční analýzy, ...
 • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku a návrhy na jeho zlepšení 

  Vinca, Martin
  Tato diplomová práce pomáhá objasnit situaci finančního zdraví ve společnosti Vetropack Moravia Glass, a.s. v letech 2006-2010. Byly použity metody finanční analýzy a zjištěná fakta byla použita jako základ pro návrh možných ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Ondrová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na zajištění a vymáhání pohledávek. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů týkajících se tohoto tématu. Analytická část se zabývá současným způsobem zajištění a vymáhání pohledávek ...
 • Návrh na zlepšení systému vymáhání pohledávek u podnikatele 

  Drlíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá způsoby zajištění a vymáhání pohledávek ve společnosti DOLS-výroba Dveří, Oken, Listovních Schránek, a.s.. Práce je rozčleněna na 3 základní části: teoretickou, analytickou část a vlastní návrhy ...
 • Zhodnocení finanční situace BS vinařské potřeby, s. r. o. a návrhy na její zlepšení 

  Skoupil, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti BS vinařské potřeby, s.r.o., a návrhy na její zlepšení. Analýzy využité v diplomové práci jsou zpracovány za pomocí metod finanční a strategické analýzy ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, Petr
  Bakalářská práce se zabývá především zhodnocením finanční situace společnosti DBC-AG, s.r.o.. Hlavním úkolem je celkové posouzení problémových oblastí finančního zdraví podniku a navrhnutí ekonomických řešení pomocí metod ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dvořák, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti DBC AG, spol. s.r.o. a návrhy na zlepšení v problémových. Veškeré analýzy jsou zpracovány za pomocí metod finanční a strategické analýzy, mezipodnikového ...