Now showing items 1-11 of 11

 • Analýza a transformace kódů 

  Křoustek, Jakub
  Práce popisuje metody a postupy používané k analýze a transformaci kódů. Obsahuje základní informace o vědním oboru reverzní inženýrství a jeho užití ve výpočetní technice i mimo ni. Hlavním cílem je vytvoření prostředku ...
 • Integrace vývojových prostředků AVG do prostředí Visual Studio 2005 

  Rajman, Jakub
  Bakalářská práce pojednává o vytváření malé aplikace zvané add-in pro Visual Studio. Add-in poskytuje vývojovému prostředí několik nových vývojových prostředků AVG. První nástroj nabízí podporu vizualizérů pro debugger ...
 • Interaktivní zpětný assembler 

  Mrva, Milan
  V práci jsou popsané postupy a nástroje zpětného inženýrství v rámci softwaru. Uvedené jsou techniky ochrany před rozkladem či zkoumáním obsahu spustitelného souboru. Představené jsou příklady programů zabývajících se ...
 • Knihovna pro vizualizaci dynamických datových struktur 

  Zahradníček, Tomáš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací knihovny pro vizualizaci dynamických datových struktur ve formě orientovaných grafů. Zaměřuje se také na chyby, které při implementaci těchto struktur můžou vzniknout. Výsledná ...
 • Ladicí nástroj generických simulátorů mikroprocesorů 

  Wilczák, Milan
  Procesory s aplikačně specifickou instrukční sadou se stávají součástí každodenního života, přestože obvykle nejsou na první pohled vidět. Při jejich vývoji je potřeba nějak popsat jejich architekturu, instrukční sadu a ...
 • Ladicí nástroj pro víceprocesorový systém na čipu 

  Špaček, Michal
  Projekt Lissom se zabývá metodologií hardware/software co-design. V rámci tohoto projektu bylo vyvinuto prostředí pro návrh víceprocesorových systémů na čipu. Prostředí umožnuje i návrh aplikací pro víceprocesorové systémy. ...
 • Ochrana softwaru pro Windows proti zpětnému inženýrství 

  Korvas, Pavol
  Tato práce se zabývá seznámením se se zpětným inženýrstvím, způsoby jeho použití a zneužití v praxi a seznámením se s existujícími nástroji na ochranu softwaru a s nástroji projektu Lissom. Zaměřuje se také na analýzu ...
 • Rekonfigurovatelná analýza strojového kódu 

  Křoustek, Jakub
  Analýza softwaru je metodologie, jejímž účelem je analyzovat chování daného programu. Jednotlivé metody této analýzy je možné využít i v dalších oborech, jako je zpětné inženýrství, migrace kódu apod. V této práci se ...
 • Simulátor a debugger procesoru PicoBlaze 

  Vampola, Pavel
  Tato práce se zabývá procesorem PicoBlaze a možnostmi jeho simulace a ladění. Představí čtenáři strukturu procesoru, jeho instrukční sadu a existující vývojové nástroje. Popisuje návrh a implementaci pluginu pro QDevKit, ...
 • Využití formátu DWARF při ladění generických simulátorů mikroprocesorů 

  Janečka, Pavel
  Práce poskytuje základní seznámení s laděním na úrovni zdrojového kódu, formátem DWARF a jeho možným použitím. Dále představuje čtenáři s projektem Lissom, v jehož rámci práce vznikla. Náplní práce dále bylo využití získaných ...
 • Zásuvný modul pro Code::Blocks realizující grafické zobrazení datových struktur při ladění 

  Belica, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá implementací zásuvního modulu pro zobrazení datových struktur při ladění ve vývojovém prostředí Code::Blocks. Zaměřuje se zejména na možnost vizualizace polí a struktur s ukazateli jako ...