Now showing items 1-15 of 15

 • Analýza jízdních manévrů vozidel za snížené adheze 

  Šabík, Matúš
  Táto diplomová práce se zabývá jízdními manévry za snížené adheze, obzvlášť v zimním období. Obsahuje přehled koeficientů adheze různých povrchů, publikovaných rozličnými autoři. Tyhle hodnoty byli za pomoci statistických ...
 • Analýza pohybu karoserie vozidla Toyota Yaris při jeho intenzivním brzdění 

  Kunovský, Martin; Semela, Marek (Akademické nakladatelství CERM, 2017-01)
  Článek se zabývá analýzou pohybu karosérie vozidel při jejich intenzivním brzdění pomocí speciální univerzální měřicí soustavy. Měřicí soustava kontinuálně snímá vzdálenost daných bodů vozidla od vozovky. Pro účely tohoto ...
 • Analýza rozjezdu a vybraných manévrů cyklistů 

  Doseděl, Jan
  Diplomová práce s názvem „Analýza rozjezdu a vybraných manévrů cyklistů“ se v první části zabývá historií jízdních kol, konstrukcí, rozdělením, nehodovostí a legislativou. V druhé části je diplomová práce zaměřena na ...
 • Analýza rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 10 až 15 let 

  Valentová, Hana
  Diplomová práce se zabývá analýzou rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 10 až 15 let. Zhodnocuje rozdíly v konstrukci dětských kol, popisuje vztah dítěte a jízdního kola, druhy a velikosti dětských jízdních kol. ...
 • Analýza rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 4 až 10 let 

  Skanderová, Valentýna
  Diplomová práce Analýza rychlosti cyklistů ve věkové kategorii 4 až 10 let se věnuje historii vzniku jízdního kola, popisu konstrukce a typů kol pro děti v dané věkové kategorii. Součástí práce je statistika nehod za účasti ...
 • Crashday 2016 – nárazové zkoušky vozidel 

  Bilík, Martin; Belák, Michal; Bradáč, Albert; Bucsuházy, Kateřina; Křižák, Michal; Mikulec, Roman; Semela, Marek; Stáňa, Ivo; Tokař, Stanislav; Vémola, Aleš (Akademické nakladatelství CERM, 2017-07)
  Akce Crashday 2016 byla vyvrcholením několikaletých příprav Ústavu soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, jejichž cílem bylo vyvinout a připravit vybavení pro realizaci a sběr dat při nárazových zkouškách ...
 • Měření zpomalení motocyklů při brzdění motorem 

  Vašica, Radoslav
  Diplomová práca sa zaoberá spomalením motocyklu pri brzdení motorom. Prácu možno rozdeliť na teoretickú a praktickú časť. Teoretická časť začína možnosťami rozdelenia motocyklov podľa viacerých kritérií. Ďalej je uvedená ...
 • Měření zpomalení nákladních automobilů nad 12 tun při brzdění motorem 

  Süttő, Daniel
  Táto diplomová práca sa zaoberá meraním spomalenia nákladných vozidiel pri brzdení motorom. Hmotnosť daných vozidiel je väčšia ako 12 t. Diplomovú prácu je možné rozčleniť na teoretickú časť a na praktickú časť. V teoretickej ...
 • Měření zpomalení osobních automobilů při brzdění motorem 

  Bejčková, Jana
  Předkládaná diplomová práce se zabývá měřením zpomalování osobních automobilů při brzdění motorem z různých výchozích rychlostí při zařazených určitých rychlostních stupňů u vybraného vzorku vozidel. Skládá se z teoretické ...
 • Simulátor pro ověření funkce bezpečnostních pásů 

  Neuwirth, Zdeněk
  Diplomová práce je zaměřena na návrh konstrukce univerzálního zařízení pro představení a zkoumání účinků zpomalení a nárazu s možností nastavení počáteční rychlosti. Základním použitím navrhované zkušební stanice je simulace ...
 • Štít zadní automobilové brzdy 

  Krasula, Jan
  Tato bakalářské práce je zaměřena na rozměrový návrh štítu zadní brzdy závodního automobilu kategorie T1 s předepsanými parametry. Začátek práce bude věnován seznámení s kategorií T1 a se závody cross-country rallye. Druhá ...
 • Vliv parametrů a vlastností pneumatik na jízdní dynamiku vozidel 

  Toufar, Pavel
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem vlastností a parametrů pneumatik na jízdní dynamiku. V úvodu práce je pojednáno o jízdní dynamice vozidel, důležitosti pneumatik a jejich konstrukci. Druhá část práce je věnována ...
 • Vybraná měření pohybu jízdních kol - brzdění a jízda v oblouku 

  Prčík, Stanislav
  Diplomová práce Vybraná měření pohybu jízdních kol - brzdění a jízda v oblouku se zabývá analýzou vybraných problematických manévrů cyklistů na jízdních kolech podle nejčastějších typů nehod za účasti jízdních kol. Bude ...
 • Změny předpisů pro oceňování nemovitých věcí od 1. 10. 2014 

  Bradáč, Albert; Scholzová, Vlasta (Akademické nakladatelství CERM, 2014-12)
  V článku jsou uvedeny změny oceňování nemovitostí, které přináší novela č. 199/2013 Sb. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
 • Zpomalení působící na posádku vozidla při čelním nárazu 

  Coufal, Tomáš; Vémola, Aleš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2012-01)
  Článek je zpracován v návaznosti na článek Mechanika čelního nárazu z konference ExFoS (Expert Forensic Science) 2010 a zabývá zpomalením působícím na posádku uvnitř vozidla při čelním nárazu. Vysvětlen je princip získání ...