Now showing items 1-4 of 4

 • The Basis of Flexible Spatial Planning 

  Obršál, Norbert (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018-11-14)
  Plánování měst tradičním způsobem je zdlouhavý a neflexibilní proces. Nové technologie na bázi peer-to-peer odhalují limity současného systému územněplánovací dokumentace v České republice. Práce se zabývá otázkou, zda je ...
 • Blockchain technology options in town and country planning 

  Obršál, Norbert (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2019-11-13)
  Územněplánovací dokumentaci lze definovat jako statickou databázi pozemků, na kterou jsou aplikovány vrstvy regulací, jako jsou funkční plochy, výška zástavby, index podlažních ploch nebo index zastavěných ploch. Změna a ...
 • Ostrovní systémy 

  Dolinský, Filip
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia ostrovných, sebestačných a decentralizovaných systémov. V prvej časti sú spracované konvenčné, ale aj experimentálne zdroje energii pre ostrovné systémy. Druhá kapitola sa ...
 • Využití IPFS pro zpracování blockchainu 

  Múčka, Matúš
  Cieľom tejto práce je navrhnúť platformu na spracovanie a preskúmavanie blockchainu vybraných kryptomien pri použití IPFS. Na riešenie tohoto problému bolo potrobné navrhnúť vlastný decentralizovaný a distribuovaný databázový ...