Now showing items 1-12 of 12

 • Investiční možnosti v oblasti ekologických zdrojů energie 

  Schwab, Martin
  Diplomová práce analyzuje možnosti investičního podnikatelského záměru, které souvisí s rozvojem alternativních zdrojů energie v ČR. Obsahuje takové analýzy, které povedou k rozhodnutí, zda se v roce 2011 vyplatí začít ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Mairingerová, Anna
  Diplomová práce se zabývá hodnocením a výběrem dodavatelů výrobků a služeb pro společnost Momedica, s.r.o. pomocí fuzzy logiky. Výsledný fuzzy systém bude sloužit jako nástroj pro podporu rozhodování v podniku.
 • Možnosti použití hodnotové analýzy při výběru poskytovatele hypotečního úvěru 

  Pískatá, Petra
  Cílem této diplomové práce je nalézt nejvhodnější variantu hypotečního úvěru pro typového zájemce o úvěr. V první části je pojednáno o problematice financování vlastního bydlení, možnostech financování s pomocí úvěrů a je ...
 • Návrh ekonomického informačního systému 

  Stehlík, Martin
  Diplomová práce aplikuje teoretické poznatky manažerského účetnictví do praktického podnikatelského života firmy Elektro Sochor, spol. s r. o. Obsahuje návrh vnitropodnikového ekonomického informačního systému, který je ...
 • Návrh metodiky výběru vhodného pojistného produktu v oblasti neživotního pojitění jako ochrany spotřebitele proti riziku 

  Danihelková, Martina
  Cílem diplomové práce s názvem „Návrh metodiky výběru vhodného pojistného produktu v oblasti neživotního pojištění jako ochrany spotřebitele proti riziku“ je navrhnout čtenářům metodiku, kterou se mohou řídit při výběru ...
 • Podnikatelský záměr 

  Havránek, Lukáš
  Bakalářská práce si klade za cíl poskytnout informace umožňující úspěšný vstup společnosti GrowJOB s.r.o. na rakouský trh. GrowJOB vzdělává ředitele a manažery českých firem v oblasti konkurenceschopnosti, pomáhá jim v ...
 • ROLE NEINSTITUCIONALIZOVANÉHO SOUKROMÉHO KAPITÁLU V PODMÍNKÁCH NOVĚ ZAKLÁDANÝCH PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJOVÝCH FÁZÍ 

  Skalická, Martina
  Disertační práce se zabývá charakteristikami Business Angel investorů působících v České republice a identifikuje jejich přístupy k hodnocení podnikatelských projektů. Výzkum vychází z primárních dat získaných na základě ...
 • Strategie herních systémů 

  Švestka, Marek
  Obsahem této práce je reprezentace chování umělé inteligence v počítačových hrách. Cílem bylo najít vhodné metody k její interpretaci. Tato problematika byla vyřešena implementací " map", což jsou n-rozměrné matice nesoucí ...
 • Vyhodnocení investic s využitím fuzzy logiky 

  Miczka, Marian
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití základních prostředků umělé inteligence, resp. Fuzzy logiky pro vyhodnocení výhodnosti potencionálních dodavatelů podniku. Jsou zde využity především principy fuzzy ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Tirinda, Viktor
  Diplomová práce se zabývá použitím prostředků umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Součásti práce je aplikace, která pomocí genetických algoritmů a zadaných kritérií určí optimální rozmístění ...
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Bednář, Martin
  Diplomová práce se zabývá možností využití nástrojů umělé inteligence jako prostředku pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje návrh aplikace neuronových sítí a fuzzy logiky jako nástroje pro hodnocení ...
 • Využití umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Coufal, Petr
  Diplomová práce se zabývá možností využití umělé inteligence pro podporu manažerského rozhodování v podniku. Práce obsahuje navržení aplikace fuzzy logiky jako nástroje pro hodnocení materiálových dodavatelů firmy a ...