Now showing items 1-1 of 1

  • Predikce v projektech s využitím Markovských řetězců 

    Doležal, Jan
    Tato práce se zabývá možnostmi predikce budoucího vývoje projektů a možnostmi podpory pro rozhodování manažerů takových projektů, což je velmi aktuální téma v současném turbulentním prostředí. Projekt je v rámci této práce ...